Chuyển tới nội dung

Thông báo Điều chỉnh kế hoạch học tập các học phần Giáo dục quốc phòng – an ninh của các lớp ĐH11KE12, ĐH11KE15 đại học chính quy khóa 11 học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

28.04.2022

Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác