Chuyển tới nội dung

Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

26.03.2021

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII "Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng", Ngày 27-28/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại điểm cầu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có Đồng chí Trần Hồng Thái - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn; Đồng chí Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường; Đồng chí Hoàng Anh Huy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành và hơn 300 đảng viên của Đảng bộ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tham dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Trường ĐH TN&MT HN

Trong 2 ngày, các đảng viên của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã được ngheĐồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam giới thiệu, quán triệt về chuyên đề “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025”.Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu, quán triệt về chuyên đề “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Đồng chí Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt về chuyên đề “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.Đồng chí Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giới thiệu, quán triệt về chuyên đề “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”. Đồng chí Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giới thiệu, quán triệt về chuyên đề “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”.

Nghiên cứu, học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảnglà một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Toàn thể Đảng viên tại điểm cầu Trường ĐH TN&MT HN nghiêm túc trong buổi học tập,quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Sau Hội nghị, Đồng chí Hoàng Anh Huy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đề nghị các đồng chí Đảng viên trong toàn Đảng bộ Trường vận dụng những kiến thức, nội dung đã tiếp thu để có kế hoạch triển khai hiệu quả tại Đảng bộ, Chi bộ của mình, từ đó nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên.

Toàn cảnh buổi học tập tại Hội trường lớn trường ĐH TN&MT HN

Bài và ảnh: Phòng truyền thông và tuyển sinh


Bài viết khác