Chuyển tới nội dung

Thông báo về việc tổ chức cho sinh viên thực hiện bài tập lớn đối với các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp áp dụng cho sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp Đợt 2 – Tháng 6 năm 2021

28.05.2021


Bài viết khác