Chuyển tới nội dung

Thông báo lịch thi kết thúc học phần giáo dục thể chất 2, 4, 5 - học kỳ 2 năm 2020 - 2021

11.11.2021

Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác