Chuyển tới nội dung

Thông báo kế hoạch học bổ sung các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn

09.06.2021

Danh sách sinh viên chưa hoàn thành môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn xem tại file đính kèm.


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác