Chuyển tới nội dung

Thông báo: Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

01.04.2021

Các ngành tuyển sinh năm 2021:

1. Điều kiện xét tuyển

- Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở 4 tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT).

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập thì Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.

2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

- Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021:

Nhà trường công bố điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sau khi Bộ GD&ĐT công bố kết quả điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ngoài ngưỡng ĐBCL đầu vào theo tổ hợp, đối với thí sinh ĐKXT vào ngành Ngôn ngữ Anh phải đạt điều kiện điểm tiếng Anh trong tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 5.00/ thang điểm 10 (tối thiểu ≥ 5.00/10).

- Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả học bạ THPT:

+ Ngành ngôn ngữ Anh: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là tổng điểm trung bình cộng của các đầu điểm gồm điểm TB cả năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 theo tổ hợp môn ĐKXT được làm tròn đến hai chữ số thập phân không nhỏ hơn 18.00 điểm (không cộng điểm ưu tiên, không nhân hệ số môn chính) trong đó điều kiện bắt buộc điểm môn tiếng Anh (Môn chính) là điểm trung bình cộng các đầu điểm TB năm lớp 11; HK1 lớp 12 không nhỏ hơn 7.00/ thang điểm 10 (điểm tối thiểu ≥ 7.00/10).

+ Các ngành đào tạo khác: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là tổng điểm trung bình cộng của các đầu điểm gồm điểm TB cả năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 theo tổ hợp môn ĐKXT được làm tròn đến hai chữ số thập phân không nhỏ hơn 18.00 điểm (không cộng điểm ưu tiên, không nhân hệ số môn chính).

3. Phương thức xét tuyển Nhà trường tổ chức xét tuyển Đại học chính quy đợt 01 năm 2021 theo 04 phương thức:

a) Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo

Hồ sơ ĐKXT, thời gian, hình thức đăng ký, thời gian xét tuyển và xác nhận nhập học: Thí sinh chuẩn bị hồ sơ và thực hiện theo lịch hướng dẫn của Sở Giáo dục & Đào tạo và trường THPT đang theo học.

b) Phương thức 2: Xét tuyển đặc cách theo quy định của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội áp dụng đối với các thí sinh sau

+ Thí sinh tốt nghiệp tại các Trường chuyên THPT.

+ Thí sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ Tiếng Anh TOEFL IBT 64/120 điểm hoặc IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương do cơ quan quốc tế có thẩm quyền cấp còn thời hạn hiệu lực sử dụng tính đến thời điểm nộp hồ sơ ĐKXT.

+ Thí sinh tốt nghiệp THPT và đạt học lực giỏi 3 năm THPT: Lớp 10, lớp 11, học kỳ 1 lớp 12.

 - Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển đặc cách được xét tuyển theo chỉ tiêu công bố. Trường hợp số thí sinh cuối danh sách vượt chỉ tiêu, nhà trường xét từ cao xuống thấp theo điểm trung bình kết quả học tập các môn học kỳ 1 lớp 12 trong Học bạ THPT.

- Hồ sơ ĐKXT đặc cách bao gồm:

+ 01 phiếu đăng ký xét tuyển đặc cách ghi rõ đợt xét tuyển, điền đầy đủ các thông tin xét tuyển theo yêu cầu trên phiếu và có chữ ký của thí sinh; (Thí sinh in mẫu phiếu ĐKXT đặc cách tại Phụ lục 01 bên dưới hoặc tải mẫu đơn ĐKXT từ website: www.tuyensinh.hunre.edu.vn)

+ 01 phong bì ghi rõ họ tên người nhận, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh và phụ huynh để nhà trường gửi giấy báo kết quả thí sinh trúng tuyển;

+ 01 bản sao có công chứng học bạ THPT hoặc bản xác nhận kết quả, quá trình học tập có đủ thông tin để ĐKXT và dấu xác nhận của trường THPT theo học;

+ 01 bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2020 trở về trước) hoặc giấy Chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2021);

+ 01 bản sao có công chứng chứng chỉ tiếng Anh hoặc xác nhận của đơn vị cấp chứng chỉ còn giá trị hiệu lực đến thời điểm ĐKXT (đối với thí sinh xét tuyển đặc cách theo chứng chỉ tiếng Anh);

+ 01 bản sao thẻ căn cước hoặc chứng minh thư nhân dân;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ ĐKXT đợt 1: Dự kiến từ ngày 10/3/2021 đến trước 17h00 ngày 15/5/2021.

- Thời gian điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT đợt 1: Dự kiến từ ngày 05/5/2021 đến trước 17h00 ngày 08/5/2021

- Thời gian xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển đợt 1: Dự kiến trước 17h00 ngày 18/5/2021.

- Thời gian xác nhận nhập học (thí sinh có thể đồng thời làm thủ tục nhập học): Dự kiến từ ngày 19/5/2021 đến trước 17h00 ngày 25/5/2021.

- Thời gian tiếp tục nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2 (dự kiến): Từ ngày 26/5/2021 đến trước 17h00 ngày 26/7/2021.

- Thời gian xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển đợt 2: Trước 17h00 ngày 28/7/2021.

Lưu ý: - Thí sinh chưa đủ điều kiện trúng tuyển đợt 1, nếu có nguyện vọng sẽ được tiếp tục xét tuyển vào đợt 2 theo Quy chế tuyển sinh hiện hành. Nhà trường sẽ thông báo xét tuyển chính thức đợt 2 khi kết thúc đợt 1.

- Thời gian tuyển sinh dự kiến trên có thể thay đổi theo lịch hướng dẫn công tác tuyển sinh năm 2021 của BGD&ĐT. (Thí sinh theo dõi trên các thông báo, hướng dẫn tuyển sinh được nhà trường cập nhật sớm và chính xác nhất tại cổng thông tin tuyển sinh: www.tuyensinh.hunre.edu.vn)

 c) Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

- Hồ sơ ĐKXT, thời gian đăng ký, hình thức đăng ký, thời gian điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT: Thí sinh thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục & Đào tạo và trường THPT đang theo học.

- Thời gian công bố kết quả trúng tuyển: Theo lịch hướng dẫn công tác tuyển sinh năm 2021 của Bộ GD&ĐT.

- Thời gian xác nhận nhập học (thí sinh có thể đồng thời làm thủ tục nhập học): Thí sinh nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để xác nhận nhập học.

- Thời gian theo lịch hướng dẫn công tác tuyển sinh năm 2021 của Bộ GD&ĐT.

d) Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả Học bạ THPT (điểm trung bình năm học lớp 11 và điểm học kỳ 1 lớp 12)

- Thí sinh được xét tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp. Trường hợp cuối danh sách nhiều thí sinh có tổng điểm xét tuyển bằng nhau thì sẽ lấy từ cao xuống thấp theo điểm môn chính trong tổ hợp xét tuyển cho đến hết chỉ tiêu, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

- Hồ sơ ĐKXT theo kết quả Học bạ THPT:

+ 01 phiếu ĐKXT có ghi rõ đợt xét tuyển, điền đầy đủ các thông tin xét tuyển theo yêu cầu trên phiếu và có chữ ký của thí sinh; (Thí sinh in mẫu phiếu ĐKXT tại Phụ lục 01 bên dưới hoặc tải mẫu đơn ĐKXT từ website: www.tuyensinh.hunre.edu.vn)

+ 01 phong bì ghi rõ họ tên người nhận, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh và phụ huynh để nhà trường gửi giấy báo kết quả thí sinh trúng tuyển;

+ 01 bản sao có công chứng học bạ THPT hoặc bản xác nhận kết quả, quá trình học tập có đủ thông tin để ĐKXT và dấu xác nhận của trường THPT theo học;

+ 01 bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2020 trở về trước) hoặc giấy Chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2021);

+ 01 bản sao thẻ căn cước hoặc chứng minh thư nhân dân;

+ Nếu thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh, cần nộp thêm bản sao công chứng các giấy tờ minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ ĐKXT đợt 1: Dự kiến từ ngày 10/3/2021 đến trước 17h00 ngày 15/5/2021.

- Thời gian điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT đợt 1: Dự kiến từ ngày 05/5/2021 đến trước 17h00 ngày 08/5/2021

- Thời gian xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển đợt 1: Dự kiến trước 17h00 ngày 18/5/2021.

- Thời gian xác nhận nhập học (thí sinh có thể đồng thời làm thủ tục nhập học): Dự kiến từ ngày 19/5/2021 đến trước 17h00 ngày 25/5/2021.

- Thời gian tiếp tục nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2 (dự kiến): Từ ngày 26/5/2021 đến trước 17h00 ngày 26/7/2021. Thời gian xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển đợt 2: Trước 17h00 ngày 28/7/2021.

Lưu ý:

- Thí sinh chưa đủ điều kiện trúng tuyển đợt 1, nếu có nguyện vọng sẽ được tiếp tục xét tuyển vào đợt 2 theo Quy chế tuyển sinh hiện hành. Nhà trường sẽ thông báo xét tuyển chính thức đợt 2 khi kết thúc đợt 1.

- Thời gian tuyển sinh dự kiến trên có thể thay đổi theo lịch hướng dẫn công tác tuyển sinh năm 2021 của BGD&ĐT. (Thí sinh theo dõi trên các thông báo, hướng dẫn tuyển sinh được nhà trường cập nhật sớm và chính xác nhất tại cổng thông tin tuyển sinh: www.tuyensinh.hunre.edu.vn)

(Chi tiết trong file đính kèm)


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác