Chuyển tới nội dung

Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học năm 2024 tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

20.02.2024

- Để đăng ký xét tuyển (sau đây gọi là ĐKXT) tại Trường đợt 1 (đợt chính thức) tất cả thí sinh phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển qua Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (chi tiết về cách thức và thời gian đăng ký thí sinh thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) và được công nhận trúng tuyển khi có kết quả trúng tuyển chính thức từ quy trình xét nguyện vọng toàn quốc của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Đối với thí sinh thuộc diện quy định phải khai báo thông tin xét tuyển trực tiếp tại Trường hoặc trực tuyến qua Cổng thông tin tuyển sinh của Trường tại địa chỉ: tuyensinh.hunre.edu.vn (chi tiết xem theo quy định cụ thể của từng phương thức xét tuyển bên dưới và phần phụ lục kèm theo hướng dẫn này) sẽ phải thực hiện thêm bước khai báo toàn bộ thông tin ĐKXT và các minh chứng hợp lệ tại hệ thống tuyển sinh của Trường trùng khớp, chính xác với thông tin ĐKXT trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được xét tuyển (thiếu một trong hai bước thí sinh sẽ không được xét tuyển nếu Hệ thống của Bộ và Nhà trường không nhận được đầy đủ thông tin hợp lệ để xét tuyển theo quy định).

 - Thí sinh tự do (đã tốt nghiệp THPT trước năm 2024) phải thực hiện đăng ký tài khoản để đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học vào Trường theo hướng dẫn, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Theo nội dung Công văn hướng dẫn số 1957/BGDĐT-GDĐH ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Chi tiết hướng dẫn xem tại file đính kèm.


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác