Chuyển tới nội dung

Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2024

10.02.2024

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội công khai đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2024, cụ thể như sau: 

1.Tuyển sinh trình độ đại học:

1.1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT Việt Nam) ở nước ngoài hoặc Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT).

1.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong phạm vi toàn quốc 

1.3. Phương thức và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024

 - Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phương thức 2: Xét tuyển đặc cách theo quy định của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đối với thí sinh đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 + Thí sinh học ba năm và tốt nghiệp bậc THPT tại các Trường THPT chuyên. 

+ Thí sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ Tiếng Anh TOEFL IBT từ 64/120 điểm hoặc IELTS từ 5.0/9.0 trở lên do cơ quan quốc tế có thẩm quyền cấp còn thời hạn hiệu lực sử dụng tính đến thời điểm nộp hồ sơ ĐKXT.

+ Thí sinh tốt nghiệp THPT và đạt học lực giỏi ba năm: Lớp 10, lớp 11, lớp 12.

 - Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024. 

- Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT (Học bạ THPT).

- Phương thức 5: Xét tuyển theo kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024. 

- Phương thức 6: Xét tuyển theo kết quả thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2024. 

1.4. Căn cứ xét tuyển(trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo) Căn cứ xét tuyển nguyện vọng của thí sinh theo thứ tự như sau: 

- Căn cứ xét tuyển 01: Phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 - Căn cứ xét tuyển 02: Phương thức xét tuyển đặc cách theo quy định của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

- Căn cứ xét tuyển 03: Phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024. 

- Căn cứ xét tuyển 04: Phương thức xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT (Học bạ THPT).

 - Căn cứ xét tuyển 05: Phương thức xét tuyển theo kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024. 

- Căn cứ xét tuyển 06: Phương thức xét tuyển theo kết quả thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2024.

2. Tuyển sinh Vừa làm vừa học trình độ đại học 

3. Tuyển sinh liên thông từ trung cấp, cao đẳng, đại học lên trình độ đại học vừa làm vừa học 

Chi tiết ĐỀ ÁN TUYỂN SINH XEM TẠI FILE ĐÍNH KÈM


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác