Chuyển tới nội dung

Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và ngày Môi trường thế giới năm 2022: "Chỉ một trái đất"

25.05.2022

Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2022 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Chỉ một Trái đất” (Only One Earth) nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Đây là thời điểm để mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và Trái đất.

Chủ đề của ngày Môi trường thế giới năm 2022

"Chỉ Một Trái đất" cũng chính là phương châm cho Hội nghị Stockholm (Hội nghị đầu tiên của Liên hợp quốc về Môi trường con người vào năm 1972, dẫn đến việc thành lập Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) và quyết định chọn ngày 5/6 hàng năm là Ngày Môi trường Thế giới). Đến nay, phương châm này vẫn đúng - hành tinh này là ngôi nhà duy nhất của chúng ta, nơi có nguồn tài nguyên hữu hạn mà nhân loại cần phải bảo vệ.Nhằm kỷ niệm cho sự kiện này, UNEP đã lựa chọn Thụy Điển là quốc gia đăng cai tổ chức Ngày Môi trường Thế giới năm 2022. 

Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng với việc Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 được chính thức áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Theo đó, đây là giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu cao nhất cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững.

Khẩu hiệu tuyên truyền của ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2022

 


Bài viết khác