Chuyển tới nội dung

Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

15.03.2022

Chiều nay (15/03), Trường ĐH TN&MT HN đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2021 và đề ra phương hướng kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2022.Hội nghị được tổ chức kết hợp hình thức trực tuyến để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Tham dự hội nghị có PGS.TS Hoàng Anh Huy – Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Vũ Danh Tuyên – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Phụ trách trường; PGS.TS Lê Thị Trịnh – Phó Hiệu trưởng (tham dự trực tuyến); ThS. Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục,Thành viên Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục; Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc; Trưởng, phó bộ môn trực thuộc khoa; các thầy cô Phân hiệu trường tại Thanh Hóa (họp trực tuyến).

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe ThS. Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục báo cáo tổng quan về công tác bảo đảm chất lượng giáo dục năm học 2020 - 2021 của Nhà trường. Theo đó, công tác bảo đảm chất lượng được lãnh đạo Nhà trường chỉ đạo, giám sát, kiểm tra thường xuyên nên đã đạt được những kết quả tích cực, đạt được những chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

ThS. Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục báo cáo tại hội nghị

Tiếp nối các hoạt động ĐBCLGD của các năm trước, năm 2021, Nhà trường tiếp tục khắc phục những khó khăn chung do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ về ĐBCLGD gắn với từng hoạt động của Trường và của các đơn vị trong Nhà trường.  Nhà trường đã triển khai kiểm định chất lượng 06 CTĐT đại học chính quy. Ngoài ra, Hội đồng ĐBCLGD của Nhà trường cũng đã chủ động triển khai nhiều nhiệm vụ không có trong kế hoạch cải tiến chất lượng nhưng lại là yêu cầu cấp thiết theo yêu cầu của bộ tiêu chuẩn đánh giá CSGD được ban hành năm 2017 (111 tiêu chí, khác với bộ tiêu chuẩn khi kiểm định chất lượng trường là 61 tiêu chí).

Thực hiện các hoạt động lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan trong Nhà trường, theo dõi đốc thúc các đơn vị trong triển khai nhằm bảo đảm thu thập có hiệu quả các ý kiến phản hồi của các bên liên quan. Triển khai xây dựng kế hoạch, rà soát các bộ tiêu chí so chuẩn, đối sánh nhằm bảo đảm đánh giá được sự thay đổi, biến động của các chỉ tiêu, chỉ số của các lĩnh vực chính của Nhà trường so với chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, so với năm 2020 và so Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo các nội dung công khai lên Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2020 - 2021, các đại biểu tham dự Hội nghị đã phát biểu tham luận sôi nổi, đưa ra những ý kiến, giải pháp để nâng cao hơn nữa công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2021 - 2022.

TS. Vũ Danh Tuyên – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Phụ trách trường phát biểu trao đổi tại hội nghị

TS Lưu Văn Huyền - Trưởng Phòng Đào tạo phát biểu thảo luận tại hội nghị 

 

Kết luận Hội nghị, PGS.TS Hoàng Anh Huy – Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường thay mặt Lãnh đạo Nhà trường nhất trí với báo cáo tổng kết công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2020 - 2021 và kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2021 – 2022. PGS.TS Hoàng Anh Huy cũng nhấn mạnh vấn đề nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân, mỗi khoa về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục. PGG.TS cũng yêu cầu các khoa điều chỉnh lại tiến độ kiểm định, nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện phải báo cáo ngay với nhà trường để có phương hướng giải quyết. Đồng thời quan tâm đến phát triển đội ngũ cán bộ, phân công các cá nhân chịu trách nhiệm công việc theo từng mảng, từng lĩnh vực để đạt được hiệu quả cao trong công việc.

PGS.TS Hoàng Anh Huy – Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường thay mặt Lãnh đạo Nhà trường nhấn mạnh một số vấn đề quan trọng và cấp thiết trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

Một số hình ảnh tại hội nghị.

 

 

Bài và ảnh: Ban Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh


Bài viết khác