Chuyển tới nội dung

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2021

18.03.2021

Ngày 19/03/2021, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2021 nhằmĐảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của Lãnh đạo Trường, phát huy được trí tuệ và trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động trong Trường. Tiếp tục đẩy mạnh, phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức và người lao động trong việc quản lý và xây dựng Trường. Đánh giá kết quả hoạt động của Trường năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.  Đánh giá kết quả các phong trào thi đua của Trường trong năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Tham dự hội nghị có: PGS.TS. Hoàng Anh Huy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; ThS. Nguyễn Văn Hưởng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn trường; PGS.TS. Lê Thị Trinh, Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng khoa Môi trường; cùng các đồng chí lãnh đạo các Khoa, Phòng Ban và đại biểu tiêu biểu các cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn trường.

Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động là hoạt động thường niên của Nhà trường nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong năm học vừa qua, mặt khác nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm học mới. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ viên chức trong Nhà trường thực hiện quyền dân chủ, trực tiếp đặt vấn đề, đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với lãnh đạo Nhà trường.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các cán bộ viên chức và người lao động trong trường đã được nghe ThS. Nguyễn Văn Hưởng - Chủ tịch Công đoàn trường trình bày chương trình triển khai Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động. Hội nghị tiến hành bầu Đoàn chủ tịch gồm: PGS.TS. Hoàng Anh Huy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; ThS. Nguyễn Văn Hưởng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn trường; PGS.TS. Lê Thị Trinh – Thường vụ Đảng ủy, trưởng Khoa Môi trường. Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng mời ban chủ tịch và thư ký lên chủ trì hội nghị.

Ban chủ tịch Hội nghị

PGS.TS. Hoàng Anh Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐT đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

PGS.TS. Hoàng Anh Huy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Trường trong năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 trước hội nghị.

Trong bài báo cáo, đồng chí Hoàng Anh Huy có khen ngợi những đóng góp, sự nhanh nhạy trong công tác truyền thông – tuyển sinh năm 2020 và kết quả tuyển sinh đạt được năm vừa qua. Công tác giảng dạy trực tuyến trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Chủ tịch HĐT động viên tinh thần làm việc cho các cán bộ, viên chức, người lao động trong nhà trường luôn phải chủ động làm việc vì cái chung, mỗi người đều có thể tìm hiểu về các ngành đào tạo của trường để có thể tư vấn cho các em thí sinh cũng như hỗ trợ nhau làm việc đạt hiểu quả cao. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nêu rõ những mặt hạn chế còn tồn tại trong các đơn vị, phòng ban và các phương hướng giải quyết: “Các giáo viên chủ nhiệm cần bám sát, gắn liền với sinh viên; yêu cầu phải nắm được các điều kiện liên quan đến sinh viên và phối hợp với bộ phận một cửa dể kịp thời xử lí các điều vướng mắc nhằm giúp các em sinh viên có môi trường học tập tốt nhất. Các phòng, ban, đơn vị trong trường cần chuyên nghiệp hóa và thực hiện tốt công tác tổ chức đào tạo làm tăng hiệu quả công việc. Ngoài ra cần chú trọng công tác tuyển sinh, truyền thông, làm đẹp hình ảnh Nhà trường và thúc giục tiến độ các đề tài nghiên cứu khoa học. Tiến tới, trường sẽ tiến hành tự chủ”. Báo cáo cũng nêu lên phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, trên cơ sở tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được nhằm thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ đề ra, tạo bước đột phá trong xây dựng Nhà trường đoàn kết, vững mạnh, phát triển bền vững. Năm 2021 Nhà trường sẽ sử dụng phần mềm KPI để đánh giá mức độ, hiệu quả làm việc của các cán bộ trong trường nhằm nâng cao hiệu quả làm việc.

Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - trưởng Ban thanh tra nhân dân, Phó trưởng phòng Thanh tra giáo dục và pháp chế, trình bày trước Hội nghịBáo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Đồng chí Trần Huyền Thu  – Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính

trình bày Báo cáo tình hình thu chi tài chính năm học 2020

Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng - Chủ tịch Công đoàn trườngBáo cáo trước Hội nghị kết quả rà soát, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ. Đồng chí đãphát động phong trào thi đua năm 2020 đến toàn thể cán bộ viên chức ở mọi vị trí công tác trong toàn trường, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghiêm túc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần, thái độ để góp phần cùng Nhà trường hoàn thành tốt kế hoạch công tác và nhiệm vụ chính trị năm học 2020, tiếp tục phát triển vững mạnh trong những năm tiếp theo.

ThS. Nguyễn Văn Hưởng phát biểu tại Hội nghị

Cuối Hội nghị, Nhà trưởng tổ chức trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư với PGS.TS. Phí Trường Thành khoa Địa chất; PGS.TS. Nguyễn Tiến Thành khoa Trắc địa bản đồ và Thông tin địa lý.

Chủ tịch HĐT trao quyết định bổ nhiệm chức danh PGS cho hai đồng chí khoa Địa chất và khoa Trắc địa bản đồ và Thông tin địa lý


Toàn thể đại biểu Hội nghị nhất trí với các nội dung báo cáo

Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị đã thống nhất những nội dung nêu trong báo cáo kết quả  hoạt động của trường trong Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động năm 2020 và các báo cáo đã được trình bày tại Hội nghị; đồng thời thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm học 2021 đã thành công tốt đẹp trong không khí đoàn kết, thống nhất của tập thể cán bộ viên chức và người lao động quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động năm 2021.

Bài và ảnh: Phòng truyền thông và tuyển sinh

 


Bài viết khác