Chuyển tới nội dung

Dự thảo danh sách tốt nghiệp bổ sung đợt 2 - tháng 6 năm 2020 (trình độ đào tạo: đại học chính quy, đại học liên thông chính quy, cao đẳng chính quy)

06.08.2020

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ban hành dự thảo danh sách tốt nghiệp bổ sung đợt 2 - tháng 6 năm 2020 (trình độ đào tạo: đại học chính quy, đại học liên thông chính quy, cao đẳng chính quy)

Sinh viên xem danh sách chi tiết tại file đính kèm.


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác