Chuyển tới nội dung

Thông báo đăng ký học học kỳ I - Năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên hệ chính quy

19.08.2020

Sinh viên đọc kỹ thông báo và quy trình đăng ký lịch học tại file đính kèm.


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác