Chuyển tới nội dung

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội điều chỉnh đề án tuyển sinh năm 2020

29.06.2020

TẠI TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI:
1 Kế toán: C07-> A00
2 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên: C07-> A00
3 Quản trị kinh doanh : C07-> A00
4 Marketing: C07-> A00
5 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng:C07-> A00
6 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: C07 -> A00
7 Quản trị khách sạn: C07-> A00
8 Sinh học ứng dụng: B02-> D01
9 Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững: B02 -> D15
10 Quản lý biển: B02-> C01

TẠI PHÂN HIỆU THANH HÓA
1 Kế toán mã 7340301PH : C07-> A00
2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành mã 7810103PH:C07->A00

(Chi tiết trong file đính kèm)


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác