Chuyển tới nội dung

Hướng dẫn công tác tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021 tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

09.06.2021

Hướng dẫn này thay thế cho hướng dẫn công tác tuyển sinh đã ban hành kèm theo Thông báo số 1395/TB-TĐHHN, ngày 01 tháng 04 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Thí sinh xem chi tiết tại file đính kèm


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác