Chuyển tới nội dung

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển đại học chính quy 2022 theo hình thức trực tiếp, bưu điện

12.08.2022

- Các thí sinh đã nộp hồ sơ ĐKXT  tại Trường  truy cập trên máy tính xem trực tiếp hoặc tải file danh sách về và ấn tổ hợp Ctrl + F sau đó tìm theo họ tên, ngày sinh của mình. Nếu không có thông tin ĐKXT, hồ sơ thất lạc hoặc hồ sơ không hợp lệ, có sai sót hoặc có vấn đề về thông tin ĐKXT thí sinh liên hệ trực tiếp để xử lý lại với nhà trường trong thời gian từ 12/8/2022 đến 20/8/2022 tại phòng nhập liệu hồ sơ tuyển sinh 312 hoặc Phòng 304A tòa nhà B - 0902130130. Sau thời gian trên Nhà trường sẽ chốt dữ liệu để chuẩn bị cho công tác xét tuyển và thí sinh tự chịu trách nhiệm với thông tin ĐKXT của mình.

DANH SÁCH 1:DANH SÁCH THÍ SINH NỘP HỒ SƠ ĐKXT ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2022 THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NĂM 2022

https://dt.hunre.edu.vn/danh-sach-thi-sinh-nop-ho-so-dkxt-dai-hoc-chinh-quy-2022-theo-phuong-thuc-xet-tuyen-dac-cach-danh-gia-nan-luc-nam-2022.html

DANH SÁCH 2: DANH SÁCH THÍ SINH NỘP HỒ SƠ ĐKXT ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2022 THEO HÌNH THỨC XÉT TUYỂN TRỰC TIẾP, BƯU ĐIỆN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

https://dt.hunre.edu.vn/danh-sach-thi-sinh-nop-ho-so-dkxt-dai-hoc-chinh-quy-2022-theo-phuong-thuc-xet-tuyen-truc-tiep-buu-dien-khong-du-dieu-kien-xet-tuyen.html

DANH SÁCH 3: DANH SÁCH THÍ SINH ĐKXT HỌC BẠ - NỘP HỒ SƠ THEO HÌNH THỨC TRỰC TIẾP & BƯU ĐIỆN VỀ TRƯỜNG

https://dt.hunre.edu.vn/danh-sach-thi-sinh-dkxt-hoc-ba-nop-ho-so-theo-hinh-thuc-truc-tiep-buu-dien-ve-truong.html

DANH SÁCH 4: DANH SÁCH THÍ SINH NỘP HỒ SƠ ĐKXT ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2022 THEO HÌNH THỨC XÉT TUYỂN TRỰC TIẾP, BƯU ĐIỆN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN(CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 12/8/2022)

https://dt.hunre.edu.vn/danh-sach-thi-sinh-nop-ho-so-dkxt-dai-hoc-chinh-quy-2022-theo-hinh-thuc-xet-tuyen-truc-tiep-buu-dien-khong-du-dieu-kien-xet-tuyencap-nhat-den-ngay-12-8-2022.html

DANH SÁCH 5: DANH SÁCH THÍ SINH ĐKXT HỌC BẠ - NỘP HỒ SƠ THEO HÌNH THỨC TRỰC TIẾP & BƯU ĐIỆN VỀ TRƯỜNG (CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 12/8/2022)

https://dt.hunre.edu.vn/danh-sach-thi-sinh-dkxt-hoc-ba-nop-ho-so-theo-hinh-thuc-truc-tiep-buu-dien-ve-truong-cap-nhat-den-ngay-12-8-2022.html


Bài viết khác