Chuyển tới nội dung

Danh sách số điện thoại các Phó phòng/khoa trong trường

25.06.2020

DANH SÁCH TÊN VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI PHÓ PHÒNG/KHOA

STT

Phó phòng, khoa

Tên

SĐT

1

Khoa học biển

Lê Xuân Tuấn

0988585568

2

Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

Hoàng Đình Hương

0916175566

3

Trần Minh Nguyệt

0987898882

4

Môi trường

Nguyễn Khắc Thành

0912040325

5

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

0989965118

6

Lý luận chính trị

Lê Thị Thùy Dung

0904352749

7

Trần Lệ Thu

0902210733

8

Quản lý đất đai

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

0934447788

9

Nguyễn Thị Hải Yến

0968686291

10

Công nghệ thông tin

Nguyễn Ngọc Khải

0983266986

11

Lê Lan Anh

0912177345

12

Trần Cảnh Dương

0903220098

13

Trắc địa bản đồ và thông tin địa lý

Bùi Thị Hồng Thắm

0976785816

14

Tài nguyên nước

Lê Việt Hưng

0983109724

15

Khí tượng thủy văn

Phạm Minh Tiến

0983899956

16

Giáo dục Thể chất và Quốc phòng

Phạm Kiên Cường

0984652666

17

Khoa học đại cương

Lê Thị Hương

0942554498

18

Trung tâm dịch vụ trường học

Phạm Văn Sáu

0388403008

19

Đinh Hữu Thịnh

0985861886

20

Trung tâm Thư viện và Công nghệ thông tin

Nguyễn Thị Đoan Hiền

0904629579

21

Trung tâm giáo dục thường xuyên

Phạm Đức Quán

0983054815

22

Trung tâm hợp tác Đào tạo và hướng nghiệp SV

Nguyễn Thị Lý

0902207799

23

Phòng công tác HSSV

Nguyễn Thị Thanh Tâm

0988464946

24

Phòng đào tạo

Bùi Thu Phương

0983463800

25

Lưu Văn Huyền

0904148645

26

Phòng Tổ chức – Hành chính

Nghiêm Thị Luyến

0975778066

27

Bùi Tiến Trịnh

0966491916

28

Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng GD

Lương Thanh Thạch

0985505131

29

Phòng Kế hoạch tài chính

Trần Huyền Thu

0989383751

30

Phòng khoa học CN và Hợp tác quốc tế

Vũ Thị Thủy Ngân

0983512050

31

Phòng Quản trị thiết bị

Phạm Thế Anh

0932200679

32

Phòng thanh tra giáo dục và Pháp chế

Nguyễn Quang Tuấn

0987987352

33

Phạm Thị Thanh Thủy

09787891148

34

Công đoàn

Nguyễn Thị Hải Yến

0968686291

35

Nguyễn Thanh Tùng

0904313086

36

Đoàn thanh niên

Nguyễn Minh Tuấn

0918207369

37

Nguyễn Thành Tôn

0987246616


Bài viết khác