Thứ tư, Ngày 23 Tháng 04 Năm 2014   
  • Chào mừng bạn đến với website Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Diễn đàn   |   Thư viện   |   Sơ đồ website   |   Liên hệ     
Previous
  • Giờ trái đất 2014

  • Hưởng ứng ngày nước thế giới 2014

  • Chào mừng bạn đến với website Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

    Mô hình Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Next
KHOA VÀ BỘ MÔN
Khoa Lý luận chính trị
Khoa Khí tượng, Thủy văn
Khoa Trắc địa - Bản đồ
Khoa Quản lý đất đai
Khoa Công nghệ thông tin
Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường
Khoa Địa chất
Khoa Giáo dục thường xuyên
Bộ môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng
Khoa Môi trường
Bộ môn Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững
Bộ môn Khoa học biển
Bộ môn ngoại ngữ
Khoa Tài nguyên nước
Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ và Bồi dưỡng CBCC
Trung tâm Hợp tác đào tạo
 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
TRỤ SỞ CHÍNH : Thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
 

 

 

Số máy lẻ:

Tel: 04.38370598
Fax: 04.38370597
Email: dhtnmt@hunre.edu.vn

 

 Phòng Quản trị thiết bị  101 Khoa KTTVTNN 304-305
 Phòng Công tác HSSV  102-103 Khoa Quản lý Đất đai 408
 Phòng Hành chính tổng hợp

  104-205-206

Khoa Địa chất 411
 Phòng Đào tạo

 105-106

107-108

Khoa Công nghệ Thông tin 401
 Phòng KHCN&HTQT  201-202 Khoa Kinh tế TNMT 402-403
Phòng Kế hoạch Tài chính 207-208-209 Khoa Trắc địa Bản đồ 405-406
Phòng Thanh tra Giáo dục 312-313 Khoa Môi trường 502
Phòng Tổ chức Cán bộ 309-310 Khoa Khoa học Đại cương 407
Phòng Khảo thí 307-308 Khoa Lý luận Chính trị 410
Trung tâm Hợp tác Đào tạo 404 Khoa Giáo dục Thường xuyên 311
Trung tâm ĐTCBCC 306 Tổ Bộ môn Ngoại ngữ 317-318
Tổ bộ môn GDQP 315-316 Tổ Bộ môn Biển đảo 303
    Tổ Bộ môn Biến đổi Khí hậu 302
CƠ SỞ 2 : Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội
  Tel: 04.38385149
Fax: 04.38387026
CƠ SỞ 3 : Thanh Lâm, Mê Linh, Vĩnh Phúc
  Tel: 0211869288
Fax: 0211869288

 

 

 

 PM TÁC NGHIỆP
 Liên kết website
Trang chủ  |   Diễn đàn  |   Thư viện  |   Website liên kết  |   Sơ đồ website  |   Liên hệ Online : 138 / 4 3 2 5 3 1 4 5

0