• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 120  
 
1 6 5 3 4 0 1 5
 
  • Hiệu trưởng Hoàng Anh Huy ký Thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án OKP
  • TS. Võ Tuấn Nhân - Thứ trưởng Bộ TN&MT đánh trống khai giảng năm học mới
  • Sau Đại học
  • Các ngành đào tạo Đại học năm 2019
  • Chào Tân Sinh viên
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG 1,2,3 GHÉP CÙNG THỜI KHÓA BIỂU ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 9 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

(19/10/2019)

Trước Dừng Tiếp
QUYẾT ĐỊNH CHO SINH VIÊN THÔI HỌC NĂM TUYỂN SINH 2019
Lịch tuần từ ngày 21/10 đến hết ngày 27/10/2019 (thay đổi lần 1)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG 1,2,3 GHÉP CÙNG THỜI KHÓA BIỂU ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 9 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020
LỊCH THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2019
Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 3 chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường, Kế toán và Quản lý Đất đai
 Tuyển Sinh
QUYẾT ĐỊNH CHO SINH VIÊN THÔI HỌC NĂM TUYỂN SINH 2019 (21/10/2019)
LỊCH THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2019 (18/10/2019)
 
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐHCQ ĐỢT 2 NẮM 2019 (17/10/2019)
THỜI KHÓA BIỂU VÀ DANH SÁCH THÍ SINH ÔN TẬP LIÊN THÔNG ĐHCQ ĐỢT 2/2019 (08/10/2019)
 
LỊCH THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2019 (02/10/2019)
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NẮM 2019 (25/09/2019)
 
DANH SÁCH PHÒNG THI BSKTDV CAO HỌC ĐỢT 2/2019 (NGÀY THI 27 và 28/9/2018) (23/09/2019)
 Biểu tượng HUNRE
Logo Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (08/09/2016)
Logo được xây dựng với ý tưởng chủ đạo lấy từ các ngành nghiên cứu và giảng dạy của trường liên quan tới môi trường chung quanh ta....
 Kế hoạch đào tạo
Về việc tổ chức khảo sát Tiếng Anh trực tuyến cho sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 6,7,8 phục vụ mở lớp học phần chuyên môn bằng tiếng Anh năm học 2019-2020 (27/08/2019)
 
ĐIỂU CHỈNH PHÒNG HỌC CHO MÔN HỌC THAY THẾ ĐỒ ÁN (11/04/2019)
Kế hoạch học tập học phần Giáo dục quốc phòng 3 - đợt 2 năm học 2018 - 2019 Áp dụng cho sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 8 (03/04/2019)
 
Thông báo: Sinh viên nghỉ lễ tết dương lịch năm 2019 (26/12/2018)
Thông báo V/v đăng ký học giai đoạn 2 - HK1 - năm học 2018 - 2019 của các lớp ĐH7QĐ, ĐH7KS, ĐH7BK (09/10/2018)
 
 Kết quả học tập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO NGÀY 05/9/2019 (05/09/2019)
 
THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO NGÀY 21/8/2019 (21/08/2019)
THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO NGÀY 20/8/2019 (20/08/2019)
 
KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (NGÀY 28/6/2019) (28/06/2019)
KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (NGÀY 21/6/2019) (21/06/2019)
 
 Danh sách lớp
DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC CÁC HỌC PHẦN THAY THẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 5 VÀ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG KHÓA 7 (21/03/2019)
 
Danh sách dự kiến sinh viên đăng ký học, học lại, học cải thiện điểm, học song bằng học kỳ I năm học 2018-2019 (08/08/2018)
Danh sách sinh viên đăng ký học và học lại học phần GDTC4 Học kỳ 2 năm học 2017-2018 (25/12/2017)
 
Thông báo V/v phân lại lớp cho SV hệ Đại học chính quy khóa 7 (25/08/2017)
Quyết định phân chuyên ngành cho sinh viên đại học chính quy khóa 6 (03/08/2017)
 
 Danh sách thi kết thúc học phần
DANH SÁCH PHÒNG THI GIỮA KỲ NGÀY 27/10/2019 (21/10/2019)
 
DANH SÁCH PHÒNG THI NGÀY 26/10/2019 (21/10/2019)
DANH SÁCH PHÒNG THI GIỮA KỲ NGÀY 26/10/2019 (21/10/2019)
 
DANH SÁCH PHÒNG THI NGÀY 25/10/2019 (21/10/2019)
DANH SÁCH THI NGÀY 19.10.2019 (16/10/2019)
 
 Quy trình ISO 9001:2008
Ban hành lần 2 quy trình hành động và biện pháp xử lý sản phẩm không phù hợp theo TCVN ISO 9001-2008 (17/05/2016)
Các tài liệu hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 (26/01/2015)
CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001: 2008 ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP (26/12/2014)
Ngày 26/12/2014, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ký Quyết định Công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với các Đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, Trường công bố: CSCL, MTCL, CNNV, 01 cuốn STCL và 36 quy trình, 01 Hướng dẫn (chi tiết nội dung công bố gửi kèm file)
 
 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn