• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 49  
 
1 3 1 3 5 1 8 9
 
  • http://hunre.edu.vn/hre/d4398
  • Tuyển sinh
  • Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa trao tặng Huân chương Lao động hạng Hai của Chủ tịch Nước
  • Bộ trưởng TS. Trần Hồng Hà khai giảng năm học 2016 - 2017
THỜI KHÓA BIỂU, DANH SÁCH ÔN THI LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC ĐỢT 2/2017

(22/09/2017)

Trước Dừng Tiếp
Dự báo thời tiết quận Bắc Từ Liêm đêm 21 và ngày 22/9/2017
DANH SÁCH PHÒNG THI NGÀY 24-09-2017
DANH SÁCH PHÒNG THI NGÀY 23-09-2017
THÔNG BÁO PHÒNG THI HỌC PHẦN TIẾNG ANH 3 - KHÓA ĐH6 GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - KHÓA 7 HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017 - 2018 (Áp dụng cho sinh viên Đại học chính quy khóa 6,7 và sinh viên học lại)
Dự báo thời tiết quận Bắc Từ Liêm đêm 20 và ngày 21/9/2017
 Tuyển Sinh
THỜI KHÓA BIỂU, DANH SÁCH ÔN THI LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC ĐỢT 2/2017 (22/09/2017)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2017 (18/09/2017)
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2017 (11/09/2017)
THỎI KHÓA BIỂU VÀ DANH SÁCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC ĐẦU VÀO THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2017 (07/09/2017)
 
DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT NGƯỠNG TUYỂN HỆ CHÍNH QUY TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ĐỢT 4 NĂM 2017 THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở LỚP 12 THPT (06/09/2017)
DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT NGƯỠNG TUYỂN VÀO CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 3 NĂM 2017 THEO KẾT QUẢ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 (06/09/2017)
 
QUYẾT ĐỊNH V/v: Phê duyệt ngưỡng tuyển vào các ngành đại học chính quy đợt 4 năm 2017 theo kết quả học tập ở lớp 12 THPT (06/09/2017)
 Biểu tượng HUNRE
Logo Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (08/09/2016)
Logo được xây dựng với ý tưởng chủ đạo lấy từ các ngành nghiên cứu và giảng dạy của trường liên quan tới môi trường chung quanh ta....
 Kế hoạch đào tạo
QĐ Về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, Tiến độ đào tạo năm học 2016 – 2017 Hệ Liên thông Đại học chính quy khóa 5, 6 (22/08/2016)
 
Đăng ký học ghép đối với các lớp Đại học chính quy của sinh viên Liên thông Đại học chính quy Khóa 5,6 (Đối với các ngành: Kế toán, CNTT, TĐ-BĐ, Thủy văn) (18/08/2016)
Kế hoạch và tiến độ đào tạo năm học 2016 - 2017 (15/08/2016)
 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BUỘC THÔI HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN QUÁ THỜI GIAN ĐÀO TẠO (HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY) (04/04/2016)
Kế hoạch đào tạo hệ ĐH Liên thông các khóa 4,5 (Điều chỉnh) (21/12/2015)
 
 Kết quả học tập
KẾT QUẢ XÉT CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG ĐH3 (DỰ KIẾN) SINH VIÊN (14/12/2016)
 
QUYẾT ĐỊNH BUỘC THÔI HỌC SINH VIÊN VƯỢT QUÁ THỜI GIAN ĐÀO TẠO CỦA KHÓA HỌC (HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG VÀ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG) (06/10/2016)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HÌNH THỨC TIẾP TỤC ĐÀO TẠO CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 11 (19/08/2016)
 
KẾT QUẢ DỰ KIẾN XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, XÉT LÊN LỚP, TẠM NGỪNG HỌC, BUỘC THÔI HỌC - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016 (16/08/2016)
QUYẾT ĐỊNH BUỘC THÔI HỌC SINH VIÊN VƯỢT QUÁ THỜI GIAN ĐÀO TẠO CỦA KHÓA HỌC (HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY) (04/05/2016)
 
 Danh sách lớp
Thông báo V/v phân lại lớp cho SV hệ Đại học chính quy khóa 7 (25/08/2017)
 
Quyết định phân chuyên ngành cho sinh viên đại học chính quy khóa 6 (03/08/2017)
Quyết định phân lại lớp cho các ngành:QLĐĐ,CNTT,QTDL&LH,QLTNMT,CNKTMT,TNN của sinh ĐH6 (03/08/2017)
 
Thông báo V/v ghép sinh viên các lớp ĐH6C mới nhập học học môn GDQP3 cùng các lớp ĐH6KE (21/09/2016)
Thông báo vv ghép lớp CĐ15TĐ (20/09/2016)
 
 Danh sách thi kết thúc học phần
BỔ SUNG DANH SÁCH PHÒNG THI NGÀY 23-09-2017 (22/09/2017)
 
DANH SÁCH PHÒNG THI NGÀY 24-09-2017 (21/09/2017)
DANH SÁCH PHÒNG THI NGÀY 23-09-2017 (21/09/2017)
 
DANH SÁCH PHÒNG THI NGÀY 16-09-2017 (15/09/2017)
DANH SÁCH PHÒNG THI BO SUNG KIẾN THỨC ĐẦU VÀO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2017 (NGÀY 13,14,17/9/2017) (12/09/2017)
 
 Quy trình ISO 9001:2008
Ban hành lần 2 quy trình hành động và biện pháp xử lý sản phẩm không phù hợp theo TCVN ISO 9001-2008 (17/05/2016)
Các tài liệu hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 (26/01/2015)
CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001: 2008 ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP (26/12/2014)
Ngày 26/12/2014, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ký Quyết định Công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với các Đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, Trường công bố: CSCL, MTCL, CNNV, 01 cuốn STCL và 36 quy trình, 01 Hướng dẫn (chi tiết nội dung công bố gửi kèm file)
 
 TÁC NGHIỆP

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Te
l: 04.38370598, Fax: 04.38370597, Liên hệ: dhtnmt@hunre.edu.vn