• Điện thoại hỗ trợ tuyển sinh: (04) 38370598, số máy lẻ 404; 0167 908 5468; 0984 602 628; 0976 284 868
    
  Đang truy cập: 105  
 
1 1 1 1 1 3 9 2
 
  • Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa trao tặng Huân chương Lao động hạng Hai của Chủ tịch Nước
  • Tuyển sinh 2016
  • Tốt nghiệp
DANH SÁCH CÔNG NHẬN BỔ SUNG THÍ SINH ĐẠT NGƯỠNG TUYỂN VÀO CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2016 THEO KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC DO ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TỔ CHỨC

(31/08/2016)

Trước Dừng Tiếp
DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN HỌC SONG BẰNG NĂM HỌC 2016-2017
THÔNG BÁO V/v Nộp hồ sơ xin miễn, giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập,Trợ cấp xã hội đợt 01 năm học 2016-2017
DANH DÁCH THÍ SINH NỘP HỒ SƠ ĐKXT BỔ SUNG ĐỢT 1 (KHÔNG HỢP LỆ) tính đến ngày 30/8/2016
THỜI KHÓA BIỂU LỚP GDTC - BÓNG CHUYỀN CHUYÊN SÂU - HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016 - 2017
THỜI KHOÁ BIỂU VÀ DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 3 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017 ( CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 14 )
 Tuyển Sinh
DANH SÁCH CÔNG NHẬN BỔ SUNG THÍ SINH ĐẠT NGƯỠNG TUYỂN VÀO CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2016 THEO KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC DO ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TỔ CHỨC (31/08/2016)
DANH DÁCH THÍ SINH NỘP HỒ SƠ ĐKXT BỔ SUNG ĐỢT 1 (KHÔNG HỢP LỆ) tính đến ngày 30/8/2016 (30/08/2016)
 
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1 ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY THEO KẾT QUẢ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 (28/08/2016)
DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT NGƯỠNG TUYỂN VÀO CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC - ĐỢT 2 NĂM 2016 (27/08/2016)
 
QUYẾT ĐỊNH V/v: Phê duyệt ngưỡng tuyển vào các ngành Đại học chính quy đợt 2 năm 2016 theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức (26/08/2016)
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ đợt 2 năm 2016 (25/08/2016)
 
DANH DÁCH THÍ SINH NỘP HỒ SƠ ĐKXT BỔ SUNG ĐỢT 1 QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN (Tính đến ngày 25/8/2016) (25/08/2016)
 Giới thiệu chung
DANH SÁCH BCH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2014-2017 (11/06/2015)
DANH SÁCH BCH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2014-2017
 Kế hoạch đào tạo
QĐ Về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, Tiến độ đào tạo năm học 2016 – 2017 Hệ Liên thông Đại học chính quy khóa 5, 6 (22/08/2016)
 
Đăng ký học ghép đối với các lớp Đại học chính quy của sinh viên Liên thông Đại học chính quy Khóa 5,6 (Đối với các ngành: Kế toán, CNTT, TĐ-BĐ, Thủy văn) (18/08/2016)
Kế hoạch và tiến độ đào tạo năm học 2016 - 2017 (15/08/2016)
 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BUỘC THÔI HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN QUÁ THỜI GIAN ĐÀO TẠO (HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY) (04/04/2016)
Kế hoạch đào tạo hệ ĐH Liên thông các khóa 4,5 (Điều chỉnh) (21/12/2015)
 
 Kết quả học tập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HÌNH THỨC TIẾP TỤC ĐÀO TẠO CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 11 (19/08/2016)
 
KẾT QUẢ DỰ KIẾN XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, XÉT LÊN LỚP, TẠM NGỪNG HỌC, BUỘC THÔI HỌC - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016 (16/08/2016)
QUYẾT ĐỊNH BUỘC THÔI HỌC SINH VIÊN VƯỢT QUÁ THỜI GIAN ĐÀO TẠO CỦA KHÓA HỌC (HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY) (04/05/2016)
 
QUYẾT ĐỊNH XÉT LÊN LỚP, TẠM NGỪNG, BUỘC THÔI HỌC, CẢNH BÁO HỌC TẬP - NĂM 2015 (14/09/2015)
KẾT QUẢ (DỰ KIẾN) XÉT LÊN LỚP, TẠM NGỪNG, BUỘC THÔI HỌC VÀ CẢNH BÁO HỌC TẬP - NĂM HỌC 2014 -2015 (ĐÍNH CHÍNH BẢN CẬP NHẬT NGÀY 13/ 8/ 2015) (19/08/2015)
 
 Danh sách lớp
Thông báo V/v ghép lớp đối với sinh viên hệ Đại học chính quy ngành Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên - Khóa 5 (29/08/2016)
 
Quyết định V/v Phân lại lớp cho SV các lớp ĐH3T, ĐH4QM, ĐH4KTTN, ĐH5KE, ĐK5QĐ, ĐK5KTTN, ĐH5M, ĐH5QM (22/08/2016)
DANH SÁCH PHÒNG THI GIÁO DỤC THỂ CHẤT 4 _LTĐH5 (15/02/2016)
 
bố dung danh sách phòng thi ngày 22-12-2015 (21/12/2015)
THỜI GIAN ĐÍNH CHÍNH DANH SÁCH PHÒNG THI - TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (08/12/2014)
 
 Danh sách thi kết thúc học phần
DANH SÁCH PHÒNG THI BSKT LIÊN THÔNG NGÀY 01/09/2016 (29/08/2016)
 
DANH SÁCH PHÒNG THI BSKT LIÊN THÔNG NGÀY 31/08/2016 (26/08/2016)
DANH SÁCH PHÒNG THI BSKT LIÊN THÔNG NGÀY 30/08/2016 (25/08/2016)
 
DANH SÁCH PHÒNG THI BSKT LIÊN THÔNG NGÀY 29/08/2016 (24/08/2016)
DANH SÁCH PHÒNG THI BSKT LIÊN THÔNG NGÀY 28/08/2016 (23/08/2016)
 
 Quy trình ISO 9001:2008
Ban hành lần 2 quy trình hành động và biện pháp xử lý sản phẩm không phù hợp theo TCVN ISO 9001-2008 (17/05/2016)
Các tài liệu hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 (26/01/2015)
CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001: 2008 ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP (26/12/2014)
Ngày 26/12/2014, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ký Quyết định Công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với các Đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, Trường công bố: CSCL, MTCL, CNNV, 01 cuốn STCL và 36 quy trình, 01 Hướng dẫn (chi tiết nội dung công bố gửi kèm file)
 
 TÁC NGHIỆP

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Te
l: 04.38370598, Fax: 04.38370597, Liên hệ: dhtnmt@hunre.edu.vn