• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 209  
 
1 4 4 9 9 6 0 8
 
 
Khảo thí và ĐBCLGD Văn bản - Quy định Đảm bảo chất lượng
Công văn 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo (28/08/2017)

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục hướng dẫn đánh giá ngoài các CTĐT đã hoàn thành tự đánh giá theo các tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành như sau..


Công văn 1075 Hướng dẫn tự đánh giá Chương trình đào tạo (28/08/2017)

Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo theo nội dung của công văn 1075 ban hành ngày 28/06/2016


Công văn 1074 Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo các trình độ của Giáo dục Đại học (28/08/2017)

Thực hiện Điều 16 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các đơn vị Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (kèm theo).


Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học (Công văn số 1237/KTKĐCLGD-KĐĐH) (29/08/2016)

Công văn số 1237/KTKĐCLGD-KĐĐH về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học, ngày 03 tháng 8 năm 2016 của cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục


Thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (21/03/2016)

Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (5/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn