• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 50  
 
1 3 7 6 7 1 6 8
 
 
Khảo thí và ĐBCLGD
Biểu mẫu dành cho thi kết thúc học phần (20/09/2017)

Mẫu phân công giảng viên chấm thi viết, Mẫu đề thi và đáp án thi, Biên bản coi thi, Biên bản xử lý vi phạm thi, Biên bản hủy bài thi, Phiếu chấm thi viết, Biên bản nộp bài muộn, Biên bản đính chính điểm thi, Mẫu đơn phúc khảo, Mẫu giấy báo điểm phúc khảo, Thông tin ghi trên phong bì đề thi,...


Quy định tổ chức thi và báo điểm thi giữa học phần, thi kết thúc học phần (12/09/2017)

Tổ chức thi và báo điểm thi giữa học phần, thi kết thúc học phần (Ban hành kèm theo Quyết định số 3043/QĐ-TĐHHN, ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)


Công văn 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo (28/08/2017)

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục hướng dẫn đánh giá ngoài các CTĐT đã hoàn thành tự đánh giá theo các tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành như sau..


Công văn 1075 Hướng dẫn tự đánh giá Chương trình đào tạo (28/08/2017)

Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo theo nội dung của công văn 1075 ban hành ngày 28/06/2016


Công văn 1074 Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo các trình độ của Giáo dục Đại học (28/08/2017)

Thực hiện Điều 16 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các đơn vị Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (kèm theo).


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (16/4)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn