• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 150  
 
1 4 0 9 2 6 4 3
 
 
Sinh Viên Học bổng
QUYẾT ĐỊNH V/v Cấp học bổng cho sinh viên Đại học chính quy khóa 4, 5, 6 và Cao đẳng chính quy khóa 14, 15 học kỳ II năm học 2016-2017 (20/09/2017)


THÔNG BÁO V/v Đánh giá điểm rèn luyện, xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, xét khen thưởng năm học 2016-2017 đối với sinh viên đại học chính quy khóa 4, 5, 6; cao đẳng chính quy khóa 14, 15 và đánh giá công tác chủ nhiệm lớp, Cố vấn học tập h (07/08/2017)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (2/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn