• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 50  
 
1 3 4 1 6 6 9 6
 
 
Sinh Viên Quy định - Quy chế
Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý lưu học sinh nước ngoài tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (21/12/2016)

Quy định này áp dụng cho người nước ngoài học tập tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, bao gồm: điều kiện, trình tự tiếp nhận lưu học sinh, đào tạo và quản lý lưu học sinh, quyền lợi và trách nhiệm của lưu học sinh,...


QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy định quản lý học viên cao học của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (07/10/2016)


QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy định về đánh giá điểm rèn luyện của người học được đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (07/10/2016)


QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy định công tác quản lý sinh viên ngoại trú (07/10/2016)


QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy định công tác quản lý sinh viên nội trú (07/10/2016)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (31/7)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn