• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 108  
 
1 3 7 6 4 4 7 6
 
 
Sinh Viên Quy định - Quy chế
Quyết định V/v Bổ sung điều 10 Quyết định số 5279/QĐ-TĐHHN, ngày 12 tháng 12 năm 2016 ban hành Quy định về công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (27/10/2017)

Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ - BTNMT, ngày 23 tháng 6 năm 2014 của của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội


Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý lưu học sinh nước ngoài tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (21/12/2016)

Quy định này áp dụng cho người nước ngoài học tập tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, bao gồm: điều kiện, trình tự tiếp nhận lưu học sinh, đào tạo và quản lý lưu học sinh, quyền lợi và trách nhiệm của lưu học sinh,...


Quyết định V/v Ban hành Quy định công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập (16/12/2016)

Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ - BTNMT, ngày 23 tháng 6 năm 2014 của của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội


QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy định quản lý học viên cao học của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (07/10/2016)


QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy định về đánh giá điểm rèn luyện của người học được đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (07/10/2016)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (33/7)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn