• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 90  
 
1 6 5 3 4 1 2 2
 
 
Sinh Viên Xử lý kỷ luật
QUYẾT ĐỊNH V/v Kỷ luật cảnh báo sinh viên Nguyễn Thị Hồng vi phạm quy chế công tác HSSV (17/08/2016)


QUYẾT ĐỊNH V/v Kỷ luật những sinh viên do vi phạm quy chế HSSV (09/06/2016)


QUYẾT ĐỊNH V/v Kỷ luật sinh viên do vi phạm quy chế HSSV (07/04/2016)


QUYẾT ĐỊNH V/v Kỷ luật sinh viên do vi phạm quy chế HSSV (03/02/2016)


QUYẾT ĐỊNH V/v Kỷ luật sinh viên do vi phạm quy chế HSSV (12/01/2016)


QUYẾT ĐỊNH V/v Kỷ luật sinh viên do vi phạm quy chế HSSV (30/11/2015)


QUYẾT ĐỊNH V/v Kỷ luật sinh viên do vi phạm quy chế HSSV (12/11/2015)


QUYẾT ĐỊNH V/v Kỷ luật sinh viên do vi phạm quy chế HSSV (17/09/2015)


QUYẾT ĐỊNH V/v Kỷ luật sinh viên do vi phạm quy chế HSSV (23/07/2015)


QUYẾT ĐỊNH V/v Kỷ luật sinh viên do vi phạm quy chế HSSV (19/06/2015)


QUYẾT ĐỊNH V/v Kỷ luật sinh viên do vi phạm quy chế HSSV (06/05/2015)


QUYẾT ĐỊNH V/v Kỷ luật sinh viên do vi phạm quy chế HSSV (06/04/2015)


THÔNG BÁO V/v Xử lý kỷ luật sinh viên chưa đóng học phí học kỳ I năm học 2014- 2015 (11/03/2015)


Kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế công tác sinh viên (06/03/2015)


Buộc thôi học sinh viên vi phạm quy chế công tác sinh viên (06/03/2015)


 
Trang đầu |  Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (78/6)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn