• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 40  
 
1 3 7 6 4 3 5 9
 
 
Sinh Viên Xử lý kỷ luật
Quyết định V/v kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo Đại học, cao đẳng, Liên thông hệ đại học chính quy, và hệ vừa làm vừa học (24/01/2018)

Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ-BTNMT, ngày 23 tháng 6 năm 2014


Quyết định V/v kỷ luật khiển trách, cảnh cáo sinh viên vi phạm quy chế sinh viên đối với chương trình đào tạo chính quy (24/01/2018)

Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ-BTNMT, ngày 23 tháng 6 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH V/v Kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế công tác học sinh, sinh viên đối với chương trình đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (21/06/2017)


THÔNG BÁO V/v Dự kiến Buộc thôi học sinh viên vi phạm quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy (15/06/2017)


QUYẾT ĐỊNH V/v Kỷ Luật sinh viên vi phạm quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo cao đẳng, đại học, liên thông đại học và đại học vừa học vừa làm hệ chính quy (08/04/2017)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (76/16)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn