• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 199  
 
1 4 0 9 2 7 4 8
 
 
Đào tạo Đại học và Cao đẳng Kế hoạch đào tạo
Kế hoạch Giảng dạy Giáo dục quốc phòng an ninh, Học kỳ II năm học 2017-2018 (Áp dụng cho Đại học chính quy khóa 7) (26/04/2018)


Kế hoạch học tập học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh đợt 2 năm học 2017 - 2018. Áp dụng cho hệ ĐH chính quy khóa 7. (27/03/2018)


QĐ Về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, Tiến độ đào tạo năm học 2016 – 2017 Hệ Liên thông Đại học chính quy khóa 5, 6 (22/08/2016)


Đăng ký học ghép đối với các lớp Đại học chính quy của sinh viên Liên thông Đại học chính quy Khóa 5,6 (Đối với các ngành: Kế toán, CNTT, TĐ-BĐ, Thủy văn) (18/08/2016)


Kế hoạch và tiến độ đào tạo năm học 2016 - 2017 (15/08/2016)


THÔNG BÁO VỀ VIỆC BUỘC THÔI HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN QUÁ THỜI GIAN ĐÀO TẠO (HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY) (04/04/2016)


Kế hoạch đào tạo hệ ĐH Liên thông các khóa 4,5 (Điều chỉnh) (21/12/2015)


Tổ chức khảo sát Tiếng Anh trực tuyến cho sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 5 (năm tuyển sinh 2015) (30/09/2015)


Kê hoạch đào tạo hệ Liên thông Đại học chính quy các khóa 4, 5 năm học 2015 - 2016 (17/09/2015)


Kế hoạch đào tạo và Tiến độ đào tạo năm học 2015 - 2016 (22/06/2015)


Tiếp nhận đơn xin chuyển hình thức học các học phần Giáo dục thể chất (09/02/2015)


Học bổ sung kiến thức đầu vào đối với sinh viên liên thông các lớp LĐH2,LĐH4,LCĐ11 (28/01/2015)


Danh mục học phần học bổ sung đối với sinh viên hệ liên thông chính quy trình độ đại học, cao đẳng năm tuyển sinh 2014 (26/01/2015)


Danh mục học phần học bổ sung đối với sinh viên hệ liên thông chính quy trình độ đại học, cao đẳng năm tuyển sinh 2012 (26/01/2015)


KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 3 - NĂM 2015 (21/01/2015)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (25/2)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn