• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 216  
 
1 5 9 2 8 6 9 4
 
 
Đào tạo Đại học và Cao đẳng Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo liên thông từ trình độ Cao đẳng lên trình độ Đại học hình thức vừa làm vừa học khóa 7 (10/11/2017)


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC THEO NIÊN CHẾ (10/11/2017)


Ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (25/07/2017)


Ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ cao đẳng của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (25/07/2017)


CTĐT hệ Đại học chính quy - Tín chỉ (đầy đủ) (17/11/2016)


CTĐT hệ chính quy học cùng lúc hai CTĐT (song bằng)- Áp dụng cho khóa TS song bằng từ năm 2016 (05/09/2016)


CTĐT hệ Liên thông ĐH chính quy từ khóa 5 trở đi (22/08/2016)


CTĐT hệ Đại học chính quy (8 ngành điều chỉnh) (19/05/2016)


Quyết định ban hành danh mục các học phần bổ sung cho sinh viên liên thông chính quy trình độ Đại học, Cao đẳng (26/01/2015)


CTĐT Đại học liên thông hệ chính quy (04/09/2014)


CTĐT hệ Cao đẳng chính theo học chế tín chỉ (03/09/2014)


CTĐT hệ Đại học chính quy theo học chế tín chỉ (03/09/2014)


CTĐT hệ Cao đẳng chính quy ngành Kỹ thuật địa chất_niên chế (03/09/2014)


CTĐT hệ Cao đẳng chính quy ngành Quản lý đất đai_niên chế (03/09/2014)


CTĐT hệ Cao đẳng chính quy ngành Thủy văn_niên chế (03/09/2014)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (26/2)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn