• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 190  
 
1 6 6 7 9 7 9 3
 
 
Đào tạo Đại học và Cao đẳng Kết quả học tập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO NGÀY 05/9/2019 (05/09/2019)


THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO NGÀY 21/8/2019 (21/08/2019)


THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO NGÀY 20/8/2019 (20/08/2019)


KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (NGÀY 28/6/2019) (28/06/2019)


KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (NGÀY 21/6/2019) (21/06/2019)


KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (NGÀY 20/6/2019) (20/06/2019)


KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (NGÀY 17/6/2019) (17/06/2019)


KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (NGÀY 13/6/2019) (13/06/2019)


KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (NGÀY 11/6/2019) (12/06/2019)


KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (NGÀY 07/6/2019 - LẦN 2) (07/06/2019)


KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (NGÀY 07/6/2019) (07/06/2019)


KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (NGÀY 06/6/2019) (06/06/2019)


KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (NGÀY 31/5/2019) (31/05/2019)


KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (NGÀY30/5/2019) (30/05/2019)


KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (NGÀY 29/5/2019) (29/05/2019)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (38/3)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn