• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 134  
 
1 4 8 2 5 4 8 9
 
 
Đào tạo Đại học và Cao đẳng Kết quả học tập
KẾT QUẢ XÉT CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG ĐH3 (DỰ KIẾN) SINH VIÊN (14/12/2016)


QUYẾT ĐỊNH BUỘC THÔI HỌC SINH VIÊN VƯỢT QUÁ THỜI GIAN ĐÀO TẠO CỦA KHÓA HỌC (HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG VÀ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG) (06/10/2016)


THÔNG BÁO VỀ VIỆC HÌNH THỨC TIẾP TỤC ĐÀO TẠO CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 11 (19/08/2016)


KẾT QUẢ DỰ KIẾN XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, XÉT LÊN LỚP, TẠM NGỪNG HỌC, BUỘC THÔI HỌC - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016 (16/08/2016)

MỌI Ý KIẾN THẮC MẮC SINH VIÊN PHẢN HỒI VỀ PHÒNG ĐÀO TẠO TRƯỚC NGÀY 23 THÁNG 8 NĂM 2016


QUYẾT ĐỊNH BUỘC THÔI HỌC SINH VIÊN VƯỢT QUÁ THỜI GIAN ĐÀO TẠO CỦA KHÓA HỌC (HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY) (04/05/2016)


QUYẾT ĐỊNH XÉT LÊN LỚP, TẠM NGỪNG, BUỘC THÔI HỌC, CẢNH BÁO HỌC TẬP - NĂM 2015 (14/09/2015)


KẾT QUẢ (DỰ KIẾN) XÉT LÊN LỚP, TẠM NGỪNG, BUỘC THÔI HỌC VÀ CẢNH BÁO HỌC TẬP - NĂM HỌC 2014 -2015 (ĐÍNH CHÍNH BẢN CẬP NHẬT NGÀY 13/ 8/ 2015) (19/08/2015)


Gặp mặt sinh viên cảnh báo lần 3 (19/03/2015)


DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 1 ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT, GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - ĐỢT XÉT 1 NẮM 2015 (16/03/2015)


Kết quả ( DỰ KIẾN) danh sách sinh viên đạt chứng chỉ GDTC, GDQP hệ Cao đẳng khóa 11, Đại học khóa 1 (05/11/2014)


Kết quả ( DỰ KIẾN) danh sách sinh viên đạt chứng chỉ GDTC, GDQP hệ Đại học khóa 1 (27/10/2014)


Kết quả ( DỰ KIẾN) danh sách sinh viên đạt chứng chỉ GDTC, GDQP hệ Cao đẳng khóa 11 (27/10/2014)


TỔNG HỢP CHUYỂN ĐIỂM TỪ HỆ NIÊN CHẾ SANG HỆ TÍN CHỈ ĐỐI VỚI SINH VIÊN BỊ TẠM NGỪNG ĐÃ ĐƯỢC TIẾP TỤC HỌC, SINH VIÊN QUAY TRỞ LẠI HỌC TẬP SAU THỜI GIAN BẢO LƯU, BỊ ĐÌNH CHỈ HỌC TẬP (21/10/2014)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (13/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn