• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 174  
 
1 5 7 7 4 9 2 7
 
 
Đào tạo Đại học và Cao đẳng
DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 NGÀY 21/06/2019 (sv nộp lệ phí thi lại trước ngày thi 02 ngày mới đủ điều kiện dự thi) (14/06/2019)


KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (NGÀY 13/6/2019) (13/06/2019)


Dự thảo quyết định công nhận TN đợt 2 tháng 6 năm 2019 các hệ: Cao đẳng chính quy, Đại học liên thông chính quy, Đại học chính quy và Song bằng (13/06/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI NGÀY17/06/2019 (13/06/2019)


KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (NGÀY 11/6/2019) (12/06/2019)


THÔNG BÁO V/v tổ chức học lại, học cải thiện điểm cho sinh viên các hệ chính quy trình độ Đại học, liên thông đại học và Cao đẳng học kỳ phụ - Đợt học 4, học kỳ II - năm học 2018-2019 (Bổ sung môn học) (11/06/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI NGÀY15/06/2019 (11/06/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 NGÀY 14/06/2019 (sv nộp lệ phí thi lại trước ngày thi 02 ngày mới đủ điều kiện dự thi) (10/06/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 NGÀY 13/06/2019 (sv nộp lệ phí thi lại trước ngày thi 02 ngày mới đủ điều kiện dự thi) (10/06/2019)


Kết quả xét tốt nghiệp (dự kiến) (07/06/2019)


KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (NGÀY 07/6/2019 - LẦN 2) (07/06/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 NGÀY 11/06/2019 (sv nộp lệ phí thi lại trước ngày thi 02 ngày mới đủ điều kiện dự thi) (07/06/2019)


KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (NGÀY 07/6/2019) (07/06/2019)


Điều chỉnh lịch thi lần 2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 (06/06/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 NGÀY 10/06/2019 (sv nộp lệ phí thi lại trước ngày thi 02 ngày mới đủ điều kiện dự thi) (06/06/2019)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (3688/246)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn