• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 44  
 
1 7 2 1 8 0 3 1
 
 
Tuyển Sinh
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2020 - 03/01/2020 (10/01/2020)


QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẾN NHẬP HỌC VÀ PHÂN LỚP QUẢN LÝ CHO SINH VIÊN LIÊN THÔNG ĐH CHÍNH QUY KHÓA 9 - ĐỢT 2 NĂM 2019 (29/11/2019)


QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYÊN ĐẾN NHẬP HỌC VÀ PHÂN LỚP QUẢN LÝ CHO HỌC VIÊN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 5- ĐỢT 2 NĂM 2019 (27/11/2019)


THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2/2019 (27/11/2019)


KÊ HOẠCH ĐÓN TIẾP, NHẬP HỌC CHO SINH VIÊN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 2/2019 (12/11/2019)


THÔNG BÁO PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2019 (07/11/2019)


SỔ ĐIỂM THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2019 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI (06/11/2019)


QĐ PHÊ DUYỆT ĐIỂM CHUẨN VÀ DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2019 (06/11/2019)


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐÓN TIẾP, NHẬP HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2019 (29/10/2019)


THÔNG BÁO PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2019 (29/10/2019)


SỔ ĐIỂM THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2019 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI (23/10/2019)


QĐ PHÊ DUYỆT ĐIỂM CHUẨN VÀ DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 2019 (23/10/2019)


QUYẾT ĐỊNH CHO SINH VIÊN THÔI HỌC NĂM TUYỂN SINH 2019 (21/10/2019)


LỊCH THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2019 (18/10/2019)


DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐHCQ ĐỢT 2 NẮM 2019 (17/10/2019)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (420/28)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn