• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 79  
 
1 2 5 1 6 6 8 1
 
 
Tuyển Sinh
LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2017 (23/05/2017)


HƯỚNG DẪN Công tác tuyển sinh Đại học năm 2017 tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (19/05/2017)


CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2017 (12/05/2017)


PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2017 (10/05/2017)


SỔ ĐIỂM THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2017 (08/05/2017)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (211/43)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Te
l: 04.38370598, Fax: 04.38370597, Liên hệ: dhtnmt@hunre.edu.vn