• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 75  
 
1 2 0 1 3 6 6 8
 
 
Tuyển Sinh
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2017 (22/02/2017)


THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2017 (22/02/2017)


LỊCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 (21/02/2017)


THỜI KHÓA BIỂU VÀ DANH SÁCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC ĐẦU VÀO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2017 (17/02/2017)


THỜI KHÓA BIỂU VÀ DANH SÁCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC ĐẦU VÀO THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2017 (14/02/2017)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (190/38)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Te
l: 04.38370598, Fax: 04.38370597, Liên hệ: dhtnmt@hunre.edu.vn