• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 120  
 
1 3 2 6 0 7 3 0
 
 
Tuyển Sinh
LỊCH THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2017 (13/10/2017)


THỜI KHÓA BIỂU, DANH SÁCH ÔN TẬP TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2/2017 (13/10/2017)


DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2017 (10/10/2017)


THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2017 (09/10/2017)


THỎI KHÓA BIỂU VÀ DANH SÁCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC ĐẦU VÀO THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2017 (BỔ SUNG) (03/10/2017)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (252/51)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Te
l: 04.38370598, Fax: 04.38370597, Liên hệ: dhtnmt@hunre.edu.vn