• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 125  
 
1 5 3 7 8 0 6 2
 
 
Ba công khai
Ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (20/02/2017)


Ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (20/02/2017)


Kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2015 (14/01/2017)

Thực hiện Công văn số 6396/BGDĐT-GDĐH ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2015, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã triển khai công tác khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2015...


Ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ cao đẳng của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (09/11/2016)


Thông tin ba công khai của Nhà trường năm học 2016-2017 (10/10/2016)

Thông tin ba công khai của Nhà trường năm học 2016-2017


Thông tin ba công khai năm học 2015-2016 (31/03/2016)

Thông tin ba công khai của Nhà trường năm học 2015-2016


Công khai tài chính Năm học 2014-2015 (06/04/2015)


Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 (06/04/2015)


Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 (06/04/2015)


Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2014-2015 (06/04/2015)


Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế năm học 2014-2015 (06/04/2015)


Ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (15/02/2015)


CÔNG KHAI THU CHI TÀI CHÍNH THEO TT SÔ 09/2009/TT-BGDĐT Thực hiện chính sách Học bổng, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí (06/09/2014)


CÔNG KHAI THU CHI TÀI CHÍNH THEO TT SỐ 09/2009/TT-BGDĐT Học phí, lệ phí từ người học (06/09/2014)

1) Mức thu học phí năm học (2014 - 2015): Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010:


 
Trang đầu |  Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (29/2)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn