• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 40  
 
1 3 7 7 8 6 2 6
 
 
Ba công khai
Hồ sơ mở ngành Quản lý tài nguyên và môi trường - Thạc sĩ (18/10/2017)


Hồ sơ mở ngành Kỹ thuật thông tin địa không gian - Đại học (18/10/2017)


Công khai chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, tài chính, ... của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm học 2017-2018 (28/09/2017)


Báo cáo Kết quả điều tra việc làm của sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp năm 2016 (22/05/2017)

Triển khai Kế hoạch 852/KH-TĐHHN ngày 20 tháng 03 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc lấy ý kiến của người đã tốt nghiệp 2016 và người sử dụng lao động về chất lượng chương trình đào tạo.


Báo cáo Kết quả điều tra việc làm của sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp năm 2015 (28/04/2017)

Triển khai Kế hoạch 5557/KH-TĐHHN ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc lấy ý kiến của người đã tốt nghiệp và người sử dụng lao động về chất lượng chương trình đào tạo.


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (19/4)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn