• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 76  
 
1 5 9 2 1 5 7 4
 
 
Ba công khai
Hồ sơ mở Ngành Marketing - Đại học (14/05/2019)


Hồ sơ mở Ngành Bất động sản - Đai học (14/05/2019)


Hồ sơ mở Chuyên ngành Quản lý biển đảo và Đới bờ - Thạc sĩ (13/05/2019)


Hồ sơ mở Chuyên ngành Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững - Thạc sĩ (13/05/2019)


THÔNG BÁO V/v Nộp học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019 (05/12/2018)


Thực hiện quy chế công khai của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, năm học 2018-2019 (02/10/2018)


Kế hoạch thực hiện công khai hàng năm đối với cơ sở giáo dục đại học (31/08/2018)

Căn cứ quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT...


Ban hành chuẩn đầu ra các ngành Khí tượng thủy văn biển; Quản lý biển; Quản lý tài nguyên nước; Thủy văn học trình độ đại học của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (12/06/2018)


Hồ sơ mở ngành Quản trị kinh doanh - Đại học (20/04/2018)


Hồ sơ mở ngành Luật - Đại học (20/04/2018)


Hồ sơ mở ngành Kế toán - Đại học (20/04/2018)


Hồ sơ mở ngành Quản lý tài nguyên và môi trường - Thạc sĩ (18/10/2017)


Hồ sơ mở ngành Kỹ thuật thông tin địa không gian - Đại học (18/10/2017)


Công khai chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, tài chính, ... của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm học 2017-2018 (28/09/2017)


Thông tin việc làm của sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp năm 2016 (22/05/2017)

Triển khai Kế hoạch 852/KH-TĐHHN ngày 20 tháng 03 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc lấy ý kiến của người đã tốt nghiệp 2016 và người sử dụng lao động về chất lượng chương trình đào tạo.


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (32/3)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn