• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 69  
 
1 5 9 2 1 5 2 4
 
 
Sinh Viên
Thông báo Kiểm tra, đối soát danh sách dự kiến công nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, Khen thưởng năm học 2018-2019, Khen thưởng khoá học cho sinh viên đại học chính quy khoá 5, đại học liên thông chính quy khoá 7 đợt 2 và Cao đẳng chính quy k (17/06/2019)

Căn cứ kết luận của Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, Khen thưởng năm học 2018-2019, Khen thưởng khoá học cho sinh viên đại học chính quy khoá 5, đại học liên thông chính quy khoá 7 đợt 2 và Cao đẳng chính quy khoá 15 cấp trường họp ngày 14 tháng 6 năm 2019. Nhà trường thông báo: 1 . Kết quả dự kiến xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh đại học chính quy khoá 5, đại học liên thông chính quy khoá 7 đợt 2 và Cao đẳng chính quy khoá 15 (danh sách 1 ).


Thông báo Danh sách cán bộ, giảng viên và sinh viên đăng ký tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 (14/06/2019)

Căn cứ Kế hoạch số 1804/KH-TĐHHN, ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Triển khai Tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019; Nhà trường thông báo danh sách cán bộ, giảng viên và sinh viên đăng ký tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 (có danh sách kèm theo).


THÔNG BÁO Kết quả dự kiến điểm rèn luyện học kỳ 2, điểm rèn luyện cả năm năm học 2018 – 2019 và điểm rèn luyện toàn khóa của sinh viên đại học chính quy khóa 5, sinh viên liên thông đại học chính quy khóa 7 và sinh viên cao đẳng chính quy khóa 15 (11/06/2019)


CẦU HỎI VIẾT BÀI THU HOẠCH TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN CUỐI KHÓA VÀ TÀI LIỆU (04/06/2019)

Căn cứ Kế hoạch số 1209/KH-TĐHHN, ngày 08/4/2019 về nội dung sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa năm học 2018-2019. Nhà trường yêu cầu sinh viên viết bài thu hoạch công dân cuối khóa với nội dung câu hỏi như sau


Kế hoạch Về việc Triển khai Tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 (28/05/2019)

Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Căn cứ Chỉ thịsố 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030; Căn cứ Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”;


QĐ Thành lập các câu lạc bộ tiếng anh cho sinh viên (24/05/2019)

Căn cứ Quyết định số 1424/ QĐ – TĐHHN ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc phê duyệt nội dung và dự toán các nhiệm vụ thuộc “Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 – 2025” thực hiện năm 2019.


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ TRẮC ĐỊA, KỸ SƯ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (21/05/2019)

Trung tâm Kỹ thuật - công nghệ địa chính đang có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư Trắc địa, kỹ sư Quản lý đất đai và Kỹ sư công nghệ thông tin


TB Đánh giá điểm rèn luyện, xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, xét khen thưởng năm học 2018-2019 đối với sinh viên đại học chính quy khóa 5; đại học liên thông chính quy khóa 7 - đợt 2 và cao đẳng chính quy khóa 15 (15/05/2019)

Căn cứ Quyết định số 42/97/QĐ-TĐHHN, ngày 18/12/2015 của Hiệu trưởng NHà trường về việc ban hành quy định về đánh điểm rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy tại Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Căn cứ quyết định số 2556/QĐ-TĐHHN, ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Mức học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên năm học 2018-2019;


Thông báo Đăng ký tham dự xét giải thưởng KOVA lần thứ 17 năm 2019 (06/05/2019)

Căn cứ vào Thông báo ngày 02/5/2019 của Tập đoàn Sơn KOVA về việc trao giải thưởng KOVA lần thứ 17 năm 2019 (văn bản đính kèm). Nhà trường Thông báo thông tin về giải thưởng để sinh viên được biết và đăng ký tham dự nếu đủ điều kiện (Lưu ý hạng mục Triển vọng và Học bổng Nghị lực). Hồ sơ đăng ký tham dự gửi về Khoa, Bộ môn quản lý sinh viên, Khoa/Bộ môn quản lý sinh viên xét duyệt sơ loại và gửi về Phòng Công tác sinh viên trước ngày 31/5/2019 để tổng hợp trình Lãnh đạo Nhà trường xét chọn và giới thiệu cho Uỷ ban giải thưởng KOVA xem xét trao giải thưởng.


Thông báo Về việc thực hiện quy định an ninh trật tự và an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 01/5/2019 của sinh viên, học viên (26/04/2019)

Thực hiện Công văn số 1617 /BGDĐT-GDCTHSSV ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục an toàn giao thông (ATGT) cho cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên (HSSV) trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 năm 2019. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội yêu cầu sinh viên, học viên khi về nghỉ lễ 30/4 – 01/5/2019 thực hiện tốt một số nội dung sau: 1- Nghiêm túc thực hiện Luật giao thông đường bộ và các quy định về an toàn giao thông; không uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; không vượt quá tốc độ; không sử dụng điện thoại khi lái xe; … 2- Tuyệt đối không tụ tập đông người, không tham gia biểu tình trái


Thông báo Kết quả phân loại sinh viên Học kỳ I năm học 2018 – 2019 và triển khai hoạt động tư vấn cho sinh viên của Cố vấn học tập (25/04/2019)

Căn cứ Quyết định số 4867/QĐ-TĐHHN, ngày 20 tháng 12 năm 201 8 của Hiệu trưởng Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành quy định công tác giám sát tiến độ, khối lượng, kết quả học tập và kết quả rèn luyện của sinh viên hệ đại học chính quy; Căn cứ Kế hoạch số 1062/KH-TĐHHN, ngày 28 tháng 3 năm 2019 về việc triển khai hoạt động giám sát tiến độ khối lượng, kết quả học tập và kết quả rèn luyện của sinh viên; Nhà trường thông báo kết quả phân loại sinh viên đại học chính quy Học kỳ I năm học 2018 - 2019 (Danh sách phân loại sinh viên đăng tải trên Website Trường và gửi Email cho trợ lý các khoa, bộ môn).


Thông báo Nộp học phí học kỳ II năm học 2018 – 2019 và việc đóng lệ phí thi lần 2 (24/04/2019)

Căn cứ Thông báo số 1047/TB - TĐHHN, ngày 28/3/2019 về việc nộp học phí kỳ 2 năm học 2018 – 2019 (lần 2). Theo đó, hạn cuối cùng nộp học phí là ngày 30/3/2019. Tuy nhiên, đến hết ngày 21/4/2019 vẫn còn một số học viên, sinh viên chưa hoàn thành việc nộp học phí.


V/v: Nộp học phí học kỳ II năm học 2018-2019 (lần 2) (29/03/2019)

Ngày 18 tháng 2 năm 2019 Nhà trường đã có Thông báo số 504/TB-TĐHHN về việc nộp học phí kỳ II năm học 2018 – 2019, theo đó hạn nộp học phí kỳ II năm 2018 – 2019 đến hết ngày 18 tháng 3 năm 2019. Tính đến hết ngày 26/3/2019 học viên, sinh viên vẫn chưa hoàn thành việc nộp học phí học kỳ II năm học 2018 – 2019 (danh sách kèm theo). Nhà trường yêu cầu cho các học viên, sinh viên còn nợ học phí phải nộp học phí học kỳ II năm học 2018 – 2019 đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2019. Riêng đối với lớp ĐH6T sinh viên phải hoàn thành việc nộp học phí trước ngày 30/3/2019. Sau thời hạn trên học viên, sinh viên không hoàn thành việc đóng học phí sẽ không được vào thi các học phần của học kỳ II năm học 2018-2019.


V/v Miễn, giảm học phí từ học kỳ II năm học 2018-2019 và các học kỳ tiếp theo cho sinh viên (26/03/2019)

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT, ngày 8 tháng 2 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ/CP, ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;


V/v Cấp học bổng cho sinh viên Đại học chính quy khóa 5, 6, 7, 8; Đại học liên thông chính quy khóa 7, 8 và Cao đẳng chính quy khóa 15 học kỳ I năm học 2018-2019 (26/03/2019)

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT, ngày 8 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Căn cứ văn bản hợp nhất số 28/VBHN-BGDĐT, ngày 31 tháng 12 năm 2014 Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo quyết định về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (437/30)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn