• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 86  
 
1 3 7 7 8 6 9 0
 
 
Sinh Viên
Kiểm tra, đối soát danh sách dự kiến công nhận kết quả rèn luyện, học bổng khuyến khích học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên Đại học 4, 5, 6, 7; Đại học liên thông chính quy khóa 6, 7 và Cao đẳng khóa 14, 15 (12/02/2018)

Căn cứ kết luận chảu Hội đồng xét điểm rèn luyện, học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018 cấp trường họp ngày 06 tháng 02 năm 2018


Thông báo V/v quản lý sinh viên, học viên dịp tết nguyên đán 2018 (24/01/2018)

Căn cứ Công văn số 6051/BGDĐT-CTHSSV, ngày 25 tháng 12 năm 2017


Thông báo V/v nộp học phí kỳ 2 năm học 2017-2018 (24/01/2018)

Căn cứ Quyết định số 2537/QĐ-TĐHHN, ngày 02 tháng 8 năm 2017


Quyết định V/v kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo Đại học, cao đẳng, Liên thông hệ đại học chính quy, và hệ vừa làm vừa học (24/01/2018)

Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ-BTNMT, ngày 23 tháng 6 năm 2014


Quyết định V/v kỷ luật khiển trách, cảnh cáo sinh viên vi phạm quy chế sinh viên đối với chương trình đào tạo chính quy (24/01/2018)

Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ-BTNMT, ngày 23 tháng 6 năm 2014


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (348/70)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

Tin đáng chú ý
Danh sách HSSV có thẻ
THÔNG BÁO V/v điều chỉnh Thời khoá biểu và nội dung câu hỏi kiểm tra, đánh giá “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2013 – 2014
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐIỀN "GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN VÀ PHÁT HÀNH THẺ LIÊN KẾT SINH VIÊN"
 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn