• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 106  
 
1 4 8 2 2 8 6 1
 
 
Sinh Viên
THÔNG BÁO V/v Dự kiến kỷ luật buộc thôi học sinh viên vi phạm quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học, liên thông đại học hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học (22/10/2018)


KẾ HOẠCH Tổ chức thi Olympic các môn khoa học Mác - LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh sinh viên năm học 2018-2019 (16/10/2018)


KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh sinh viên cấp Trường năm học 2018-2019 (16/10/2018)


KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi Olympic Tin học sinh viên cấp Trường năm học 2018-2019 (16/10/2018)


KẾ HOẠCH Tổ chức " Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" đầu khóa bổ sung cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 8 (16/10/2018)


THÔNG BÁO Kết quả " Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" đầu khóa năm học 2018-2019 ( đợt 1) (16/10/2018)


KẾ HOẠCH V/v Triển khai Tổ chức cuộc thi " Tìm hiều về biên giới và Bộ đội Biên phòng" (12/10/2018)


QUYẾT ĐỊNH V/v Khen thưởng năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 5, 6, 7; Đại học liên thông chính quy khóa 7 và Cao đẳng chính quy khóa 15 (12/10/2018)


QUYẾT ĐỊNH V/v Cấp học bổng cho sinh viên Đại học chính quy khóa 5, 6, 7; Đại học liên thông chính quy khóa 7 và Cao đẳng chính quy khóa 15 học kỳ II năm học 2017-2018 (12/10/2018)


QUYẾT ĐỊNH V/v Trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên (12/10/2018)


QUYẾT ĐỊNH V/v Miễn, giảm học phí từ học kỳ I năm học 2018-2019 và các học kỳ tiếp theo cho sinh viên (12/10/2018)


QUYẾT ĐỊNH V/v Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ I năm học 2018-2019 (12/10/2018)


THÔNG BÁO V/v: Đôn đốc học viên, sinh viên nộp học phí học kỳ I, giai đoạn 1 năm học 2018-2019 (02/10/2018)


THÔNG BÁO V/v Kiểm tra, đối soát kết quả rèn luyện, học bổng khuyến khích học tập, kết quả xét khen thưởng năm học 2017 – 2018; danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập kỳ I năm học 2018-2019 (02/10/2018)


QUYẾT ĐỊNH V/v Tuyên dương, khen thưởng học viên đỗ thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học trình độ Thạc sĩ khóa 4 - đợt 1 năm 2018 (13/09/2018)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (405/27)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

Tin đáng chú ý
Danh sách HSSV có thẻ
THÔNG BÁO V/v điều chỉnh Thời khoá biểu và nội dung câu hỏi kiểm tra, đánh giá “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2013 – 2014
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐIỀN "GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN VÀ PHÁT HÀNH THẺ LIÊN KẾT SINH VIÊN"
 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn