• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 151  
 
1 4 4 9 9 5 2 6
 
 
Sinh Viên
THÔNG BÁO V/v Nộp hồ sơ xin xét miễn, giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập; Trợ cấp xã hội Đối với sinh viên đại học khóa 8 - học kỳ I năm học 2018-2019 (17/08/2018)


TÀI LIỆU NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ QUI CHẾ- QUI ĐỊNH- CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 (13/08/2018)


THỜI KHÓA BIỂU "TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN " ĐẦU KHÓA CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 8 (13/08/2018)


THỜI KHÓA BIỂU “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” đầu khóa cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 8 (07/08/2018)


QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện toàn khóa học của các lớp Đại học chính quy khóa 4 và Cao đẳng chính quy khóa 14 (27/06/2018)


QUYẾT ĐỊNH V/v Khen thưởng năm học 2017-2018 đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 4; Đại học liên thông khóa 6 và Cao đẳng chính quy khóa 14 (27/06/2018)


QUYẾT ĐỊNH V/v Cấp học bổng cho sinh viên Đại học chính quy khóa 4; Đại học liên thông chính quy khóa 6 và Cao đẳng chính quy khóa 14 học kỳ II năm học 2017-2018 (27/06/2018)


QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện các lớp Đại học chính quy khóa 4; Đại học liên thông chính quy khóa 6 và Cao đẳng chính quy khóa 14 học kỳ II và cả năm, năm học 2017-2018 (27/06/2018)


QUYẾT ĐỊNH V/v Khen thưởng học viên tốt nghiệp thủ khoa khóa học và các chuyên ngành Thạc sĩ khóa 2A (2016 – 2018) (26/06/2018)


QUYẾT ĐỊNH V/v Khen thưởng học viên đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện toán khóa (26/06/2018)


THÔNG BÁO V/v Đôn đốc sinh viên tham gia khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học cuối khóa ( Lần 2) (26/06/2018)


THÔNG BÁO V/v kiểm tra, đối soát danh sách dự kiến công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II và cả năm, năm học 2017-2018; kết quả rèn luyện khóa học; kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2; kết quả xét khen thưởng năm học 2017-2018 (21/06/2018)


THÔNG BÁO V/v Đôn đốc khảo sát lấy ý kiên phản hồi từ người học Học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 (12/06/2018)


THÔNG BÁO V/v Hoàn thành việc nộp học phí kỳ 2 năm học 2017 - 2018 và chuẩn bị triển khai hoạt động đào tạo giai đoạn 1 - học ký 1 - năm học 2018 - 2019 (08/06/2018)


THÔNG BÁO V/v tham gia cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo dành cho nữ sinh viên năm 2018" (07/06/2018)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (381/26)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

Tin đáng chú ý
Danh sách HSSV có thẻ
THÔNG BÁO V/v điều chỉnh Thời khoá biểu và nội dung câu hỏi kiểm tra, đánh giá “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2013 – 2014
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐIỀN "GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN VÀ PHÁT HÀNH THẺ LIÊN KẾT SINH VIÊN"
 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn