• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 82  
 
1 4 9 5 7 6 1 6
 
 
Các Khoa - Bộ môn Trung tâm Giáo dục thường xuyên Qui chế biểu mẫu
Quy định tổ chức thi và báo điểm thi giữa học phần, kết thúc học phần (05/09/2017)


QUYẾT ĐỊNH 3473 V/v Ban hành hướng dẫn thực hiện Qui chế đào tạo theo học chế tín chỉ (09/05/2017)


Mầu hồ sơ tuyển sinh hình thức VLVH năm 2017 (04/04/2017)


3323 QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2016-2017 (16/08/2016)


MẪU ĐƠN XIN ÔN TẬP KIẾN THỨC (25/03/2016)


Mẫu đơn phúc khảo điểm thi! (25/11/2015)


MẪU GIẤY XÁC NHẬN (09/09/2015)


Mẫu đăng ký học lại (25/08/2015)


Mẫu đơn đăng ký học bổ sung kiến thức đầu vào. (01/06/2015)


QUYẾT ĐỊNH V/v Quy định đánh giá và quản lý kết quả học tập hệ Đại học, Cao đẳng. Liên thông Trung cấp lên Cao đẳng, Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học (19/03/2015)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (10/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn