• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 48  
 
1 3 7 7 8 6 4 1
 
 
Các Khoa - Bộ môn Khoa Giáo dục thường xuyên Qui chế biểu mẫu
Quy định tổ chức thi và báo điểm thi giữa học phần, kết thúc học phần (05/09/2017)


QUYẾT ĐỊNH 3473 V/v Ban hành hướng dẫn thực hiện Qui chế đào tạo theo học chế tín chỉ (09/05/2017)


Mầu hồ sơ tuyển sinh hình thức VLVH năm 2017 (04/04/2017)


3323 QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2016-2017 (16/08/2016)


MẪU ĐƠN XIN ÔN TẬP KIẾN THỨC (25/03/2016)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (10/2)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn