• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 97  
 
1 6 3 2 2 8 3 7
 
 
Sinh Viên Khen thưởng
QUYẾT ĐỊNH V/v Khen thưởng sinh viên đạt giải cuộc thi olympic: Tiếng anh, Các môn khoa học Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tin học cấp trường năm học 2018-2019 (23/11/2018)


QUYẾT ĐỊNH V/v Khen thưởng năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 5, 6, 7; Đại học liên thông chính quy khóa 7 và Cao đẳng chính quy khóa 15 (12/10/2018)


QUYẾT ĐỊNH V/v Tuyên dương, khen thưởng học viên đỗ thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học trình độ Thạc sĩ khóa 4 - đợt 1 năm 2018 (13/09/2018)


QUYẾT ĐỊNH V/v Khen thưởng năm học 2017-2018 đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 4; Đại học liên thông khóa 6 và Cao đẳng chính quy khóa 14 (27/06/2018)


QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện các lớp Đại học chính quy khóa 4; Đại học liên thông chính quy khóa 6 và Cao đẳng chính quy khóa 14 học kỳ II và cả năm, năm học 2017-2018 (27/06/2018)


QUYẾT ĐỊNH V/v Khen thưởng học viên tốt nghiệp thủ khoa khóa học và các chuyên ngành Thạc sĩ khóa 2A (2016 – 2018) (26/06/2018)


QUYẾT ĐỊNH V/v Khen thưởng học viên đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện toán khóa (26/06/2018)


THÔNG BÁO V/v kiểm tra, đối soát danh sách dự kiến công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II và cả năm, năm học 2017-2018; kết quả rèn luyện khóa học; kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2; kết quả xét khen thưởng năm học 2017-2018 (21/06/2018)


THÔNG BÁO V/v Đánh giá điểm rèn luyện, xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, xét khen thưởng năm học 2017-2018 đối với sinh viên đại học chính quy khóa 4; đại học liên thông chính quy khóa 6 - đợt 2 và cao đẳng chính quy khóa 14 (17/05/2018)


QUYẾT ĐỊNH V/v Khen thưởng năm học 2016-2017 đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 4, 5, 6 và Cao đẳng chính quy khóa 14, 15 (20/09/2017)


QUYẾT ĐỊNH V/v Khen thưởng sinh viên đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện toàn khóa (26/06/2017)


THÔNG BÁO V/v Kiểm tra, đối soát danh sách sinh viên dự kiến được khen thưởng, tuyên dương toàn khóa cho sinh viên Đại học chính quy khóa 3 (2013-2017), Cao đẳng chính quy khóa 13 (2014-2017) và liên thông đại học chính quy khóa 5 (2015-2017) (26/06/2017)


QUYẾT ĐỊNH V/v Khen thưởng năm học 2016-2017 đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 3 và Cao đẳng chính quy khóa 13 (21/06/2017)


QUYẾT ĐỊNH V/v Tuyên dương, khen thưởng học viên đỗ thủ khoa trong kỳ thi tuyến sinh sau đại học trình độ Thạc sĩ khóa 2 năm 2016 (21/12/2016)


Quyết định v/v khen thưởng toàn khóa đợt 2 đối với sinh viên đại học khóa 04, cao đẳng 13 ( 2014- 2016) hình thức vừa làm vừa học (25/10/2016)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (36/3)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn