• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 200  
 
1 5 9 2 8 4 2 0
 
 
Sinh Viên Học phí và miễn giảm học phí
V/v: Nộp học phí học kỳ II năm học 2018-2019 (lần 2) (29/03/2019)

Ngày 18 tháng 2 năm 2019 Nhà trường đã có Thông báo số 504/TB-TĐHHN về việc nộp học phí kỳ II năm học 2018 – 2019, theo đó hạn nộp học phí kỳ II năm 2018 – 2019 đến hết ngày 18 tháng 3 năm 2019. Tính đến hết ngày 26/3/2019 học viên, sinh viên vẫn chưa hoàn thành việc nộp học phí học kỳ II năm học 2018 – 2019 (danh sách kèm theo). Nhà trường yêu cầu cho các học viên, sinh viên còn nợ học phí phải nộp học phí học kỳ II năm học 2018 – 2019 đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2019. Riêng đối với lớp ĐH6T sinh viên phải hoàn thành việc nộp học phí trước ngày 30/3/2019. Sau thời hạn trên học viên, sinh viên không hoàn thành việc đóng học phí sẽ không được vào thi các học phần của học kỳ II năm học 2018-2019.


V/v Miễn, giảm học phí từ học kỳ II năm học 2018-2019 và các học kỳ tiếp theo cho sinh viên (26/03/2019)

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT, ngày 8 tháng 2 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ/CP, ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;


THÔNG BÁO V/v Nộp học phí kỳ 2, năm học 2018-2019 (19/02/2019)


THÔNG BÁO V/v Nộp hồ sơ xin miễn, giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội Học kỳ II năm học 2018 - 2019 (14/02/2019)


THÔNG BÁO V/v Đôn đốc học viên, sinh viên nộp học phí học kỳ I, giai đoạn 2 năm học 2018-2019 (29/11/2018)


THÔNG BÁO V/v Nộp học phí kỳ 1- giai đoạn 2, năm học 2018-2019 (31/10/2018)


QUYẾT ĐỊNH V/v Miễn, giảm học phí từ học kỳ I năm học 2018-2019 và các học kỳ tiếp theo cho sinh viên (12/10/2018)


THÔNG BÁO V/v: Đôn đốc học viên, sinh viên nộp học phí học kỳ I, giai đoạn 1 năm học 2018-2019 (02/10/2018)


THÔNG BÁO V/v Nộp học phí kỳ 1- giai đoạn 1, năm học 2018-2019 (27/08/2018)


THÔNG BÁO V/v Nộp hồ sơ xin xét miễn, giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập; Trợ cấp xã hội Đối với sinh viên các khóa đại học khóa 5, 6, 7; Đại học liên thông chính quy khóa 7, 8 và cao đẳng khóa 15 - học kỳ I năm học 2018 - 2019 (21/08/2018)


THÔNG BÁO V/v Nộp hồ sơ xin xét miễn, giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập; Trợ cấp xã hội Đối với sinh viên đại học khóa 8 - học kỳ I năm học 2018-2019 (17/08/2018)


THÔNG BÁO V/v Nộp hồ sơ xin miễn, giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội đợt 01 năm học 2017-2018 (14/08/2017)


THÔNG BÁO V/v: Không đưa vào danh sách thi học kỳ II năm học 2016 – 2017 đối với sinh viên chưa nộp học phí (12/05/2017)


QUYẾT ĐỊNH V/v Miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2016-2017 cho sinh viên (03/03/2017)


THÔNG BÁO V/v Nộp học phí đối với sinh viên các lớp có thời hạn nộp học phí kỳ 2 năm học 2016-2017 chậm nhất ngày 10/02/2017 vẫn chưa nộp học phí (17/02/2017)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (40/3)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn