• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 58  
 
1 5 2 8 5 0 9 8
 
 
Sinh Viên Học phí và miễn giảm học phí
THÔNG BÁO V/v Nộp học phí kỳ 2, năm học 2018-2019 (19/02/2019)


THÔNG BÁO V/v Nộp hồ sơ xin miễn, giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội Học kỳ II năm học 2018 - 2019 (14/02/2019)


THÔNG BÁO V/v Đôn đốc học viên, sinh viên nộp học phí học kỳ I, giai đoạn 2 năm học 2018-2019 (29/11/2018)


THÔNG BÁO V/v Nộp học phí kỳ 1- giai đoạn 2, năm học 2018-2019 (31/10/2018)


QUYẾT ĐỊNH V/v Miễn, giảm học phí từ học kỳ I năm học 2018-2019 và các học kỳ tiếp theo cho sinh viên (12/10/2018)


THÔNG BÁO V/v: Đôn đốc học viên, sinh viên nộp học phí học kỳ I, giai đoạn 1 năm học 2018-2019 (02/10/2018)


THÔNG BÁO V/v Nộp học phí kỳ 1- giai đoạn 1, năm học 2018-2019 (27/08/2018)


THÔNG BÁO V/v Nộp hồ sơ xin xét miễn, giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập; Trợ cấp xã hội Đối với sinh viên các khóa đại học khóa 5, 6, 7; Đại học liên thông chính quy khóa 7, 8 và cao đẳng khóa 15 - học kỳ I năm học 2018 - 2019 (21/08/2018)


THÔNG BÁO V/v Nộp hồ sơ xin xét miễn, giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập; Trợ cấp xã hội Đối với sinh viên đại học khóa 8 - học kỳ I năm học 2018-2019 (17/08/2018)


THÔNG BÁO V/v Nộp hồ sơ xin miễn, giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội đợt 01 năm học 2017-2018 (14/08/2017)


THÔNG BÁO V/v: Không đưa vào danh sách thi học kỳ II năm học 2016 – 2017 đối với sinh viên chưa nộp học phí (12/05/2017)


QUYẾT ĐỊNH V/v Miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2016-2017 cho sinh viên (03/03/2017)


THÔNG BÁO V/v Nộp học phí đối với sinh viên các lớp có thời hạn nộp học phí kỳ 2 năm học 2016-2017 chậm nhất ngày 10/02/2017 vẫn chưa nộp học phí (17/02/2017)


THÔNG BÁO V/v Nộp hồ sơ xin miễn, giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập; trợ tấp xã hội kỳ 2 năm học 2016-2017 (13/01/2017)


THÔNG BÁO V/v Nộp hồ sơ xin miễn, giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập; Trợ cấp xã hội kỳ 2 năm học 2016-2017 (13/01/2017)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (38/3)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn