• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 107  
 
1 5 2 7 8 5 2 3
 
 
Cựu sinh viên
BÁO CÁO V/v: Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017 (22/01/2019)


Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp và người sử dụng lao động về chất lượng đào tạo sinh viên tốt nghiệp năm 2017 (26/03/2018)


KẾ HOẠCH Lấy ý kiến của người đã tốt nghiệp 2016 và người sử dụng lao động về chất lượng chương trình đào tạo (20/03/2017)


Lấy ý kiến của cựu sinh viên (03/01/2017)


KẾ HOẠCH Lấy ý kiến của người đã tốt nghiệp và người sử dụng lao động về chất lượng chương trình đào tạo (03/01/2017)


QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Liên lạc lâm thời Cựu học sinh - sinh viên (20/10/2015)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (6/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn