• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 69  
 
1 5 9 2 1 5 4 4
 
 
Cựu sinh viên
Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp và người sử dụng lao động về chất lượng đào tạo sinh viên tốt nghiệp năm 2018 (03/04/2019)

Căn cứ công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo về khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp


BÁO CÁO V/v: Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017 (22/01/2019)


Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp và người sử dụng lao động về chất lượng đào tạo sinh viên tốt nghiệp năm 2017 (26/03/2018)


KẾ HOẠCH Lấy ý kiến của người đã tốt nghiệp 2016 và người sử dụng lao động về chất lượng chương trình đào tạo (20/03/2017)


Lấy ý kiến của cựu sinh viên (03/01/2017)


KẾ HOẠCH Lấy ý kiến của người đã tốt nghiệp và người sử dụng lao động về chất lượng chương trình đào tạo (03/01/2017)


QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Liên lạc lâm thời Cựu học sinh - sinh viên (20/10/2015)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (7/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn