• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 114  
 
1 5 3 7 8 0 3 6
 
 
Đào tạo sau đại học Danh sách lớp Danh sách thi kết thúc học phần
Danh sách thi ngày 10.11.2018 (08/11/2018)


Danh sách thi ngày 3.11.2018 (01/11/2018)


Danh sách thi ngày 02.11.2018 (01/11/2018)


Danh sách thi ngày 27.10.2018 (25/10/2018)


Danh sách thi ngày 20.10.2018 (17/10/2018)


Danh sách thi ngày 13.10.2018 (10/10/2018)


Danh sách thi ngày 29.9.2018 (26/09/2018)


DANH SÁCH PHÒNG THI BSKTDV CAO HỌC ĐỢT 2/2018 NGÀNH KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA - BẢN ĐỒ (TỪ NGÀY 24/9-27/9/2018) (20/09/2018)


Danh sách thi ngày 15.9.2018 (12/09/2018)


DANH SÁCH THI BSKTDV CAO HỌC NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG ĐỢT 2/2018 (TỪ NGÀY 10/9/2018-17/9/2018) (06/09/2018)


DANH SÁCH THI BSKTDV CAO HỌC NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỢT 2/2018 (TƯ NGÀY 10/9/2018-17/9/2018) (06/09/2018)


Danh sách thi ngày 07.9.2018 (04/09/2018)


Danh sách thi ngày 06.9.2018 (04/09/2018)


Danh sách thi ngày 05.09.2018 (04/09/2018)


DANH SÁCH PHÒNG THI BSKTDV CAO HỌC ĐỢT 2/2018 (NGÀY 4/9/2018) (31/08/2018)


 
Trang đầu |  Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (163/11)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn