• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 84  
 
1 5 6 3 3 5 1 9
 
 
Đào tạo sau đại học Danh sách lớp Danh sách thi kết thúc học phần
DANH SÁCH PHÒNG THI CAO HỌC KHÓA 1 Ngày 19/11/2016 (Bổ sung) (16/11/2016)


DANH SÁCH PHÒNG THI CAO HỌC KHÓA 2A (Ngày 19/11/2016) (15/11/2016)


DANH SÁCH PHÒNG THI CAO HỌC KHÓA 1 VÀ 2A (Ngày 12/11/2016) (09/11/2016)


DANH SÁCH PHÒNG THI CAO HỌC KHÓA 1 VÀ 2A (Ngày 05/11/2016) (02/11/2016)


DANH SÁCH PHÒNG THI CAO HỌC KHÓA 1 VÀ 2A (Ngày 29/10/2016) (BỔ SUNG) (28/10/2016)


DANH SÁCH PHÒNG THI BỔ SUNG KIẾN THỨC ĐẦU VÀO CAO HỌC ĐỢT 2-2016 (Ngày 01/11/2016) (24/10/2016)


DANH SÁCH PHÒNG THI BỔ SUNG KIẾN THỨC ĐẦU VÀO CAO HỌC ĐỢT 2-2016 (Ngày 29/10/2016) (24/10/2016)


DANH SÁCH PHÒNG THI CAO HỌC KHÓA 1 VÀ 2A (Ngày 29/10/2016) (24/10/2016)


DANH SÁCH PHÒNG THI BỔ SUNG KIẾN THỨC ĐẦU VÀO CAO HỌC ĐỢT 2-2016 (Ngày 24/10/2016) (18/10/2016)


DANH SÁCH PHÒNG THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CAO HỌC KHÓA 1 VÀ 2A (Ngày 22/10/2016) (18/10/2016)


DANH SÁCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC ĐẦU VÀO CAO HỌC ĐỢT 2-2016 (Ngày 21/10/2016) (18/10/2016)


DANH SÁCH PHÒNG THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KHÓA 1 VÀ 2A (Ngày15/10/2016) (13/10/2016)


DANH SÁCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC ĐẦU VÀO CAO HỌC ĐỢT 2-2016 (Ngày 16/10/2016) (10/10/2016)


DANH SÁCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC ĐẦU VÀO CAO HỌC ĐỢT 2-2016 (Ngày 11/10/2016) (06/10/2016)


DANH SÁCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC ĐẦU VÀO CAO HỌC ĐỢT 2-2016 (Ngày 10/10/2016) (05/10/2016)


 
Trang đầu |  Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (178/12)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn