• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 58  
 
1 3 4 1 4 0 4 6
 
 
Đào tạo sau đại học Danh sách lớp Danh sách thi kết thúc học phần
DANH SÁCH THI NGÀY 26/11/2017 (21/11/2017)


DANH SÁCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CAO HỌC KHÓA 2B (ngày 21/11/2017) (15/11/2017)


DANH SÁCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CAO HỌC KHÓA 2B, 3A (ngày18/11/2017) (15/11/2017)


DANH SÁCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CAO HỌC KHÓA 2B, 3A (Ngày 11/11/2017) (09/11/2017)


DANH SÁCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CAO HỌC KHÓA 2 (ngày 07/11/2017) (06/11/2017)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (102/21)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn