• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 51  
 
1 3 7 6 7 1 6 9
 
 
Đào tạo sau đại học Danh sách lớp Danh sách thi kết thúc học phần
Danh sách thi ngày 03.02.2018 (31/01/2018)


DANH SACH THI GIUA KY CAO HOC KHOA 3B (Ngay 14/1/2018) (09/01/2018)


BỔ SUNG DANH SÁCH PHÒNG THI NGÀY 30-12-2017 (29/12/2017)


DANH SÁCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CAO HỌC 3A (Ngày 30/12/2017) (28/12/2017)


DANH SÁCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CAO HỌC KHÓA 2B,3A (ngày 16/12/2017) (14/12/2017)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (110/22)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn