• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 123  
 
1 4 4 9 9 4 9 0
 
 
Đào tạo Đại học và Cao đẳng Tốt Nghiệp
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 THÁNG 9 NĂM 2018 (CÁC HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY) (03/08/2018)


KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 - THÁNG 6 NĂM 2018 (CÁC HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY) (13/06/2018)


KẾT QUẢ DỰ KIẾN XÉT TỐT NGHIỆP - LỚP ĐH4T (12/06/2018)


KẾT QUẢ DỰ KIẾN XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 - THÁNG 6 NĂM 2018 (CÁC HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY) (11/06/2018)


KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 - THÁNG 6 NĂM 2018 (CÁC HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY) (06/06/2018)


THÔNG BÁO THỜI GIAN THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 - THÁNG 6 NĂM 2018 (CÁC HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY) (01/06/2018)


SỐ BÁO DANH, PHÒNG THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 - THÁNG 6 NĂM 2018 (CÁC HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY) (31/05/2018)


QUYẾT ĐỊNH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP - ĐỢT 2 , THÁNG 6 NĂM 2018 (CÁC HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY) (31/05/2018)


THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 THÁNG 6 NĂM 2018 - HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (23/05/2018)


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 - THÁNG 6 NĂM 2018 (07/05/2018)


THÔNG BÁO BAN HÀNH ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY (ĐỢT 2 - THÁNG 6 NĂM 2018) (07/05/2018)


QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 - THÁNG 3 NĂM 2018 (CÁC HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY) (02/04/2018)


KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 - THÁNG 3 NĂM 2018 (CÁC HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY) (22/03/2018)


LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN (KHÓA LUẬN) TỐT NGHIỆP - ĐỢT 1 THÁNG 3 NĂM 2018 (16/03/2018)


DANH SÁCH PHÒNG THI TỐT NGHIỆP - ĐỢT 1 THÁNG 3 NĂM 2018 (15/03/2018)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (96/7)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn