• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 91  
 
1 5 6 2 5 5 6 0
 
 
Đào tạo Đại học và Cao đẳng Tốt Nghiệp
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 THÁNG 6 NĂM 2019 (CÁC HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY) (04/05/2019)


BAN HÀNH ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 15 (04/04/2019)


KẾT QUẢ DỰ KIẾN XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 - THÁNG 3 NĂM 2019 (CÁC HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY) (26/03/2019)


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 - THÁNG 3 NĂM 2019 (CÁC HỆ ĐÀO TỌ CHÍNH QUY) (13/02/2019)


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TỐT NGHIỆP NĂM 2019 (CÁC HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY) (13/02/2019)


KẾT QUẢ DỰ KIẾN XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 - THÁNG 12 NĂM 2018 ?(CÁC HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY) (18/12/2018)


KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 - THÁNG 12 NĂM 2018 (13/12/2018)


DANH SÁCH PHÒNG THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 THÁNG 12 NĂM 2018 (CÁC HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY) (04/12/2018)


LỊCH THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 - THÁNG 12 NĂM 2018 (CÁC HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY) (04/12/2018)


THÔNG BẢO HỦY TÊN ĐỀ TÀI VÀ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN (KHÓA LUẬN) TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN QUÁ THỜI GIAN BẢO VỆ (04/12/2018)


KẾT QUẢ XÉT ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 - THÁNG 12 NĂM 2018 (CÁC HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY) (29/11/2018)


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 - THÁNG 12 NĂM 2018 (CÁC HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY) (07/11/2018)


KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 - THÁNG 9 NĂM 2018 (CÁC HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY) (28/09/2018)


KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 - THÁNG 9 NĂM 2018 (CÁC HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY) (20/09/2018)

PHÒNG ĐÀO TẠO NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI TỐT NGHIỆP TỪ NGÀY 21 THÁNG 9 ĐẾN HẾT NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2018 ĐỊA ĐIỂM NHẬN ĐƠN: PHÒNG C.102 - CƠ SỞ 1


DANH SÁCH PHÒNG THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 THÁNG 9 NĂM 2018 - CÁC HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY (11/09/2018)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (113/8)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn