• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 89  
 
1 5 6 2 5 5 5 8
 
 
Đào tạo Đại học và Cao đẳng Cấp bằng và Chứng chỉ
DANH SÁCH CẤP BẰNG ĐỢT 1 NĂM 2019 (14/05/2019)


DANH SÁCH CẤP BẰNG CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2017 (26/04/2019)


THÔNG BÁO TRẢ BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 - 2019 (05/04/2019)


DANH SÁCH CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 12 NĂM 2018 (31/12/2018)


DANH SÁCH CẤP BẰNG CAO HỌC NĂM 2018 (31/12/2018)


THÔNG BÁO TRẢ BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 - 2018 (25/12/2018)


danh sách cấp bằng đợt thi tháng 9 năm 2018 (02/11/2018)


Thông báo trả bằng tốt nghiệp đợt 3 tháng 9 năm 2018 (Hệ Đại học chính quy, Song bằng, Liên thông chính quy, Cao đẳng chính quy) (24/10/2018)


Danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 6 năm 2018 (Đại học chính quy, đại học liên thông, cao đẳng chính quy, song bằng) (12/07/2018)


Danh sách sinh viên tốt nghiệp và cấp bằng đợt thi tháng 3 năm 2018 (05/06/2018)


Thông báo trả bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 (13/04/2018)


Quyết định công nhận đủ điều kiện đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh ĐH7 (Đợt 1) (13/04/2018)


Kế hoạch và danh sách cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An Ninh hệ ĐH4,ĐH5,ĐH6 (ĐỢT 2) (09/04/2018)


Danh sách cấp bằng đợt thi tháng 12 năm 2017 hệ Đại học, cao đẳng vừa làm vừa học (05/02/2018)


Danh sách cấp bằng đợt thi tháng 12 năm 2017 hệ Đại học chính quy, đại học liên thông, cao đẳng chính quy (05/02/2018)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (50/4)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn