• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 68  
 
1 5 9 2 1 5 0 2
 
 
Sinh Viên Giáo Dục Công Dân
THÔNG BÁO V/v Viết bài thu hoạch bổ sung tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa cho sinh viên đại học khóa 8 (24/10/2018)


KẾ HOẠCH Tổ chức " Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" đầu khóa bổ sung cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 8 (16/10/2018)


THÔNG BÁO Kết quả " Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" đầu khóa năm học 2018-2019 ( đợt 1) (16/10/2018)


CÂU HỎI VIẾT BÀI THU HOẠCH “Tuần sinh hoạt công dân –sinh viên” đầu khóa năm 2018 (21/08/2018)


TÀI LIỆU NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ QUI CHẾ- QUI ĐỊNH- CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 (13/08/2018)


THỜI KHÓA BIỂU "TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN " ĐẦU KHÓA CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 8 (13/08/2018)


THỜI KHÓA BIỂU “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” đầu khóa cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 8 (07/08/2018)


THÔNG BÁO V/v Học lại, học bổ sung: Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa năm 2017 (06/10/2017)


THÔNG BÁO V/v Kết quả học tập: Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa (đợt 1) năm 2017 (05/10/2017)


CÂU HỎI VIẾT BÀI THU HOẠCH “Tuần sinh hoạt công dân –sinh viên” đầu khóa năm 2017 (21/08/2017)


THỜI KHÓA BIỂU HỌC "TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN" ĐẦU KHÓA CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA ĐH7 (Thời gian từ 14/8/2017 đến ngày 18/8/2017) (10/08/2017)


BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN "TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN" Năm học 2016 - 2017 (17/01/2017)


CÂU HỎI VIẾT BÀI THU HOẠCH “Tuần sinh hoạt công dân –sinh viên” đầu khóa đợt 2 (20/12/2016)


THÔNG BÁO V/v Học lại "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" đầu khóa năm 2016 (25/11/2016)


ĐIỀU CHỈNH THỜI KHÓA BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN ĐẦU KHÓA ĐẠI HỌC KHÓA 6 (ĐH6) VÀ CAO ĐẲNG KHÓA 15 (CĐ15) (02/10/2016)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (33/3)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn