• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 132  
 
1 3 4 1 0 2 1 5
 
 
Đào tạo sau đại học Kết quả học tập
KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO CAO HỌC KHÓA 1 VÀ 2A, 2B, 3A (DỰ KIẾN) (13/09/2017)


KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO CAO HỌC KHÓA 1 VÀ 2A (DỰ KIẾN) (17/03/2017)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (2/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn