• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 104  
 
1 4 0 0 5 5 5 6
 
 
Đào tạo sau đại học Lịch thi
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CAO HỌC 2B.T (Học kỳ 1 năm học 2017-2018) (24/10/2017)


LỊCH THI (ĐIỀU CHỈNH) CAO HỌC 2B.K (19/10/2017)


LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 2B, 3A (Học kỳ I 2017-2018) (18/09/2017)


LỊCH THI GIỮA KỲ, KẾT THÚC HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 3A (HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017) (09/06/2017)


LỊCH THI CAO HỌC 2B (ĐIỀU CHỈNH) (06/04/2017)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (16/4)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn