• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 64  
 
1 5 0 6 0 3 6 4
 
 
Đào tạo sau đại học Thời khóa biểu
THỜI KHÓA BIỂU CAO HỌC KHÓA 4B HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2018-2019 (22/10/2018)


THỜI KHÓA BIỂU CAO HỌC KHÓA 3A, 3B, 4A HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 (22/06/2018)


Thời khóa biểu trình độ thạc sĩ trúng tuyển đợt 1 năm 2018 (Học kỳ II năm học 2017-2018) (10/05/2018)


THỜI KHÓA CAO HỌC KHÓA 2B, 3A (Học kỳ 2 năm học 2017-2018) (20/12/2017)


THỜI KHÓA CAO HỌC KHÓA 3B (28/11/2017)


THỜI KHÓA BIỂU CAO HỌC KHÓA 2B, 3A HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2017 (15/08/2017)


THỜI KHÓA CAO HỌC KHÓA 3A (15/05/2017)


THỜI KHÓA CAO HỌC KHÓA 3A (12/05/2017)


THỜI KHÓA BIỂU CAO HỌC 2B (ĐIỀU CHỈNH) (27/03/2017)


ĐIỀU CHỈNH LỊCH HỌC ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 1, 2A VÀ 2B (19/01/2017)


THỜI KHÓA BIỂU TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 1 VÀ 2A HỌC KỲ II 2016-2017 (05/01/2017)


THỜI KHÓA BIỂU CAO HỌC KHÓA 2B (20/12/2016)


THỜI KHÓA BIỂU HỆ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 1 VÀ 2A HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 (23/08/2016)


ĐIỀU CHỈNH THỜI KHÓA BIỂU LỚP CH2MT (23/06/2016)


THỜI KHÓA BIỂU HỆ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016 (27/05/2016)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (19/2)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn