• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 116  
 
1 4 1 0 2 8 2 7
 
 
Đào tạo Đại học và Cao đẳng Kết quả thi kết thúc học kỳ Khoa Môi trường
[LỚP CĐ12CM] - BÁO ĐIỂM MÔN AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH CN + GHÉP , QUÁ TRÌNH CƠ BẢN TRONG CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG + GHÉP - LẦN 2 (06/02/2015)


[LỚP CĐ12KM] - BÁO ĐIỂM MÔN CƠ SỞ HÓA HỌC PHÂN TÍCH, XỬ LÝ MẪU MÔI TRƯỜNG + GHÉP - LẦN 2 (06/02/2015)


[LỚP CĐ12QM] - BÁO ĐIỂM CÁC MÔN HÓA HỌC PHÂN TÍCH, CƠ SỞ GIS VÀ VIỄN THÁM - LẦN 2 (06/02/2015)


[CÁC LỚP CĐ11QM1, CĐ11QM2, CĐ11QM3, CĐ11QM4] - BÁO ĐIỂM CÁC MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG, QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÙNG - LẦN 2 (06/02/2015)


[LỚP ĐH4QM1] - BÁO ĐIỂM MÔN TOÁN CAO CÂP 1 + GHÉP - LẦN 1 (06/02/2015)


[LỚP ĐH4M1] - BÁO ĐIỂM MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG - LẦN 1 (06/02/2015)


[HỆ ĐH3] - BÁO ĐIỂM MÔN AUTOCAD TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG - LẦN 2 CÁC LỚP ĐH3CM1, ĐH3CM2, ĐH3KM1, ĐH3KM2 (06/02/2015)


[LỚP LĐH4CM] - BÁO ĐIỂM MÔN AUTOCAD TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG - LẦN 2 (05/02/2015)


[LỚP LĐH4KM] - BÁO ĐIỂM MÔN AUTOCAD TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG - LẦN 2 (05/02/2015)


[GHÉP CĐ12QM] - BÁO ĐIỂM MÔN HÓA HỌC PHÂN TÍCH - LẦN 2 (04/02/2015)


[LỚP CĐ12CM] - BÁO ĐIỂM MÔN HÓA HỌC PHÂN TÍCH - LẦN 2; HÓA HỌC PHÂN TÍCH (LỚP GHÉP) - LẦN 1 (04/02/2015)


[LỚP CĐ12KM] - BÁO ĐIỂM CÁC MÔN PHƯƠNG PHÁP PTHĐ ỨNG DỤNG TRONG PTMT + GHÉP, TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN MÔI TRƯỜNG - LẦN 2 (04/02/2015)


[LỚP CĐ11QM1,2,3,4] - BÁO ĐIỂM CÁC MÔN THỰC TẬP TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG - LẦN 1; TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG - LẦN 2 (04/02/2015)


[LỚP CĐ11KM1, CĐ11KM2, CĐ11KM3] - BÁO ĐIỂM MÔN QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 2 - LẦN 2 (04/02/2015)


[LỚP ĐH4QM3] - BÁO ĐIỂM MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG - LẦN 1 (04/02/2015)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (291/20)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn