• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 34  
 
1 5 9 2 1 3 6 6
 
 
Đào tạo Đại học và Cao đẳng Kết quả thi kết thúc học kỳ Khoa Môi trường
GIẤY BÁO ĐIỂM PHÚC KHẢO MÔN TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG THI LẦN 2, HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018 (20/06/2018)


[LỚP CĐ12CM] - BÁO ĐIỂM MÔN AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH CN + GHÉP , QUÁ TRÌNH CƠ BẢN TRONG CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG + GHÉP - LẦN 2 (06/02/2015)


[LỚP CĐ12KM] - BÁO ĐIỂM MÔN CƠ SỞ HÓA HỌC PHÂN TÍCH, XỬ LÝ MẪU MÔI TRƯỜNG + GHÉP - LẦN 2 (06/02/2015)


[LỚP CĐ12QM] - BÁO ĐIỂM CÁC MÔN HÓA HỌC PHÂN TÍCH, CƠ SỞ GIS VÀ VIỄN THÁM - LẦN 2 (06/02/2015)


[CÁC LỚP CĐ11QM1, CĐ11QM2, CĐ11QM3, CĐ11QM4] - BÁO ĐIỂM CÁC MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG, QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÙNG - LẦN 2 (06/02/2015)


[LỚP ĐH4QM1] - BÁO ĐIỂM MÔN TOÁN CAO CÂP 1 + GHÉP - LẦN 1 (06/02/2015)


[LỚP ĐH4M1] - BÁO ĐIỂM MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG - LẦN 1 (06/02/2015)


[HỆ ĐH3] - BÁO ĐIỂM MÔN AUTOCAD TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG - LẦN 2 CÁC LỚP ĐH3CM1, ĐH3CM2, ĐH3KM1, ĐH3KM2 (06/02/2015)


[LỚP LĐH4CM] - BÁO ĐIỂM MÔN AUTOCAD TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG - LẦN 2 (05/02/2015)


[LỚP LĐH4KM] - BÁO ĐIỂM MÔN AUTOCAD TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG - LẦN 2 (05/02/2015)


[GHÉP CĐ12QM] - BÁO ĐIỂM MÔN HÓA HỌC PHÂN TÍCH - LẦN 2 (04/02/2015)


[LỚP CĐ12CM] - BÁO ĐIỂM MÔN HÓA HỌC PHÂN TÍCH - LẦN 2; HÓA HỌC PHÂN TÍCH (LỚP GHÉP) - LẦN 1 (04/02/2015)


[LỚP CĐ12KM] - BÁO ĐIỂM CÁC MÔN PHƯƠNG PHÁP PTHĐ ỨNG DỤNG TRONG PTMT + GHÉP, TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN MÔI TRƯỜNG - LẦN 2 (04/02/2015)


[LỚP CĐ11QM1,2,3,4] - BÁO ĐIỂM CÁC MÔN THỰC TẬP TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG - LẦN 1; TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG - LẦN 2 (04/02/2015)


[LỚP CĐ11KM1, CĐ11KM2, CĐ11KM3] - BÁO ĐIỂM MÔN QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 2 - LẦN 2 (04/02/2015)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (292/20)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn