• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 31  
 
1 5 9 2 1 3 6 0
 
 
Đào tạo Đại học và Cao đẳng Danh sách lớp Danh sách thi kết thúc học phần
DANH SÁCH PHÒNG THI GIỮA KỲ NGÀY 17/07/2019 (11/07/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI NGÀY 15/07/2019 (11/07/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 NGÀY 01/07/2019 (sv nộp lệ phí thi lại trước ngày thi 02 ngày mới đủ điều kiện dự thi) (25/06/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 NGÀY 21/06/2019 (sv nộp lệ phí thi lại trước ngày thi 02 ngày mới đủ điều kiện dự thi) (14/06/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI NGÀY17/06/2019 (13/06/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI NGÀY15/06/2019 (11/06/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 NGÀY 14/06/2019 (sv nộp lệ phí thi lại trước ngày thi 02 ngày mới đủ điều kiện dự thi) (10/06/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 NGÀY 13/06/2019 (sv nộp lệ phí thi lại trước ngày thi 02 ngày mới đủ điều kiện dự thi) (10/06/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 NGÀY 11/06/2019 (sv nộp lệ phí thi lại trước ngày thi 02 ngày mới đủ điều kiện dự thi) (07/06/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 NGÀY 10/06/2019 (sv nộp lệ phí thi lại trước ngày thi 02 ngày mới đủ điều kiện dự thi) (06/06/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI NGÀY 08/06/2019 (05/06/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 NGÀY 07/06/2019 (sv nộp lệ phí thi lại trước ngày thi 02 ngày mới đủ điều kiện dự thi) (05/06/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI NGÀY 07/06/2019 (04/06/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 NGÀY 06/06/2019 (sv nộp lệ phí thi lại trước ngày thi 02 ngày mới đủ điều kiện dự thi) (03/06/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 NGÀY 05/06/2019 (sv nộp lệ phí thi lại trước ngày thi 02 ngày mới đủ điều kiện dự thi) (03/06/2019)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (1474/99)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn