• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 63  
 
1 6 3 2 9 2 0 6
 
 
Đào tạo Đại học và Cao đẳng Danh sách lớp Danh sách thi kết thúc học phần
danh sách thi ngày 14.9.2019 (12/09/2019)


DANH SÁCH SINH VIÊN ĐH9 KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO (29/08/2019)


Danh sach thi ngày 25.8.2019 DLV (22/08/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 NGÀY 16/08/2019 (sv nộp lệ phí thi lại trước ngày thi 02 ngày mới đủ điều kiện dự thi) (14/08/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 NGÀY 15/08/2019 (sv nộp lệ phí thi lại trước ngày thi 02 ngày mới đủ điều kiện dự thi) (13/08/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI NGÀY 10/08/2019 (06/08/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI NGÀY 07/08/2019 (01/08/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI NGÀY 06/08/2019 (01/08/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI NGÀY 05/08/2019 (01/08/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI GIỮA KỲ NGÀY 17/07/2019 (11/07/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI NGÀY 15/07/2019 (11/07/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 NGÀY 01/07/2019 (sv nộp lệ phí thi lại trước ngày thi 02 ngày mới đủ điều kiện dự thi) (25/06/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 NGÀY 21/06/2019 (sv nộp lệ phí thi lại trước ngày thi 02 ngày mới đủ điều kiện dự thi) (14/06/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI NGÀY17/06/2019 (13/06/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI NGÀY15/06/2019 (11/06/2019)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (1483/99)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn