• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 191  
 
1 4 0 9 2 7 3 7
 
 
Đào tạo Đại học và Cao đẳng Danh sách lớp Danh sách thi kết thúc học phần
DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 NGÀY 22/05/2018 (21/05/2018)


DANH SÁCH PHÒNG THI NGÀY 25/05/2018 (17/05/2018)


DANH SÁCH PHÒNG THI NGÀY 24/05/2018 (17/05/2018)


DANH SÁCH PHÒNG THI NGÀY 23/05/2018 (17/05/2018)


DANH SÁCH PHÒNG THI NGÀY 22/05/2018 (17/05/2018)


DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 NGÀY 20/05/2018 (17/05/2018)


DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 NGÀY 18/05/2018 (17/05/2018)


DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 NGÀY 21/05/2018 (16/05/2018)


DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 NGÀY 19/05/2018 (16/05/2018)


DANH SÁCH PHÒNG THI NGÀY 21/05/2018 (15/05/2018)


DANH SÁCH PHÒNG THI NGÀY 19/05/2018 (14/05/2018)


DANH SÁCH PHÒNG THI NGÀY 18/05/2018 (14/05/2018)


DANH SÁCH PHÒNG THI NGÀY 16/05/2018 (11/05/2018)


DANH SÁCH PHÒNG THI NGÀY 17/05/2018 (11/05/2018)


DANH SÁCH PHÒNG THI NGÀY 15/05/2018 (09/05/2018)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (1203/81)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn