• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 34  
 
1 5 6 4 9 9 0 3
 
 
Đào tạo Đại học và Cao đẳng Danh sách lớp Danh sách thi kết thúc học phần
DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 NGÀY 25/05/2019 (23/05/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 NGÀY 25/05/2019 (sv nộp lệ phí thi lại trước ngày thi 02 ngày mới đủ điều kiện dự thi) (23/05/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI NGÀY 27/05/2019 (23/05/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI NGÀY 25/05/2019 (22/05/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG NGÀY 29/05/2019 (22/05/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG NGÀY 30/05/2019 (22/05/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG NGÀY 28/05/2019 (22/05/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 NGÀY 24/05/2019 (sv nộp lệ phí thi lại trước ngày thi 02 ngày mới đủ điều kiện dự thi) (21/05/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI NGÀY 24/05/2019 (21/05/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 NGÀY 23/05/2019 (sv nộp lệ phí thi lại trước ngày thi 02 ngày mới đủ điều kiện dự thi) (21/05/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI NGÀY 23/05/2019 (21/05/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 NGÀY 22/05/2019 (sv nộp lệ phí thi lại trước ngày thi 02 ngày mới đủ điều kiện dự thi) (20/05/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI NGÀY 22/05/2019 (20/05/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 NGÀY 21/05/2019 (sv nộp lệ phí thi lại trước ngày thi 02 ngày mới đủ điều kiện dự thi) (17/05/2019)


DANH SÁCH PHÒNG THI NGÀY 21/05/2019 (17/05/2019)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (1448/97)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn