• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
  Đang truy cập: 137  
 
1 4 1 1 3 7 5 6
 
 
Đào tạo Đại học và Cao đẳng Đào tạo song bằng Thông báo
Danh sách sinh viên đăng ký học song bằng kỳ 2 giai đoạn 2 năm học 2017-2018 được quét tiền và chưa được quét tiền (14/03/2018)

Trường hợp sinh viên chưa được quét tiền lên gặp cô Trang - phòng Đào tạo chậm nhất đến 17h ngày 15/3/2018


Danh sách sinh viên đăng kỳ học song bằng cùng với thời khóa biểu chính quy học kỳ 2 giai đoạn 2 năm 2017-2018 (13/03/2018)


Thông báo đăng ký học song bằng HK 2 giai đoạn 2 năm 2017-2018 cùng với các lớp chính quy (05/03/2018)


THÔNG BÁO DANH SÁCH QUÉT TIỀN HỌC PHÍ HỌC SONG BẰNG HỌC KỲ II GIAI ĐOẠN 1 NĂM HỌC 2017-2018 (05/01/2018)

Đề nghị sinh viên chưa được quét học phí lên gặp trực tiếp Cô Phương phòng KT-TC để được giải quyết.


DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC SONG BẰNG CÙNG THỜI KHÓA BiỂU CHÍNH KHÓA HỌC KỲ 2 NĂM 2017-2018 (26/12/2017)


RA QUYẾT ĐỊNH DỪNG HỌC NGÀNH THỨ 2 CHO NHỮNG SINH VIÊN KHÔNG ĐĂNG KÝ HỌC TRONG NHIỀU KÌ LIÊN TIẾP (16/10/2017)


THÔNG BÁO DANH SÁCH QUÉT TIỀN HỌC PHÍ HỌC SONG BẰNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 (23/08/2017)


DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN ĐĂNG KÝ HỌC SONG BẰNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 (15/08/2017)


DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC SONG BẰNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 (DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA CŨ) (14/08/2017)


THÔNG BÁO V/v: Đăng kí môn học cho sinh viên trúng tuyển học cùng lúc hai chương trình năm học 2017 – 2018 của các ngành: Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường, Quản lý đất đai, Kế toán (11/08/2017)


THÔNG BÁO Hướng dẫn sinh viên nhập học chương trình đào tạo đại học chính qui học cùng lúc hai chương trình năm học 2017-2018 (11/08/2017)


QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận sinh viên Đại học chính quy trúng tuyển học cùng lúc hai chương trình đào tạo - năm học 2017-2018 (11/08/2017)


Tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký xét tuyển học cùng lúc hai chương trình khóa 5 năm học 2017 - 2018 (06/08/2017)


Thông báo v/v Đăng ký môn học của sinh viên học chương trình đào tạo đại học chính quy học cùng lúc hai chương trình học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 (03/08/2017)


Thông báo V/v Tổ chức học cùng lúc hai chương trình (song bằng) Đợt 5 - tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - Năm học 2017 – 2018 (12/06/2017)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (33/3)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn