• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 92  
 
1 5 6 2 5 5 7 1
 
 
Viện, trung tâm Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ và Bồi dưỡng cán bộ công chức Chức năng nhiệm vụ
Chức năng, nhiệm vụ (27/08/2014)

Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ và Bồi dưỡng cán bộ công chức có chức năng đào tạo bồi dưỡng kiến thức về lý luận chính trị; kiến thức, kỹ năng quản lý Nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ quản lý trong các lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường cho công chức lãnh đạo, công chức chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ yêu cầu kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của ngành theo quy hoạch, kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (1/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn